Chùa Hoa Nghiêm

Avatamsaka Monastery

Chùa Hoa Nghiêm được thành lập vào năm 1989 từ một tòa nhà nhỏ hai tầng hơn 80 tuổi (rộng khoãng 3000 bộ vuông) ở vùng Ramsey phía đông nam thành phố Calgary, Gia Nã Ðại. Những người sáng lập hầu hết là những người tỵ nạn từ Việt Nam cần có nơi  thực hành tín ngưỡng và phát huy văn hoá Á đông. Sau khi đóng số tiền cọc nhỏ, nhóm người tiên phong này đi tìm những vị tăng hoặc ni để lưu trú tại chùa và hướng dẫn các sinh hoạt cũng như tổ chức các lớp giảng dạy thường có tại các trung tâm Phật học. Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng họ tìm được Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới và vị lãnh đạo tinh thần là Hòa Thượng Tuyên Hóa đã đồng ý chấp thuận và điều hành ngôi chùa mới tại Calgary này.

Do số người tham gia sinh hoạt tai Chùa Hoa Nghiêm ngày càng đông và vì ngôi chùa thì quá nhỏ, trong hơn năm năm những thành viên của chùa đã đi tìm một địa điểm mới rộng rãi hơn . Tổng hội cuối cùng đã tìm được cơ sở thích hợp là trụ sở cũ của Muuntain Equipment Coop, một tòa nhà một tầng với tầng ngâ`m rộng lớn, tổng cọng hơn 21 ngàn bộ vuông. Ðịa điểm mới của chùa là: 1009 4th Avenue, South West, Calgary, Alberta T2P OK8, Canada.

 

trangnha.jpg (3649 bytes) cactuvien.jpg (4406 bytes)