The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

www.vanphatthanh.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

 

master.gif (11825 bytes)

 Ven. Master Hsuan Hua - His Life, His Legacy (English)

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

 

Buddhist Books Translation Society Online

Dharma Site

Dharma Radio

Chinese

English

Vietnamese

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

   

Khai Thị

 

   

Bồ Đề Hải

Các số Bồ Đề Hải

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

Tham D Khóa Tu Tại Vạn Phật Thánh Thành

Đơn xin cư trú ngắn hạn để tham dự Thất và Pháp Hội

DRBA 2020 calendar (15.9 Mb PDF)

 

 Năm 2020

DRBA 2020 calendar (15.9 Mb PDF)

 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2020

Đơn xin cư trú ngắn hạn để tham dự Thất và Pháp Hội

 

 • Thất Quán Âm: từ chiều 7 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 14 tháng 3

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 8 tháng 3

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 28 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 20 tháng 4

  Kinh Vạn Phật

  Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

  speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

   

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 26 tháng 4

 • Lễ giỗ Cố Lão Hòa Thượng lần thứ 25: Chủ Nhật 28 tháng 6

 • Thất Quán Âm: từ chiều 1 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 8 tháng 8

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 2 tháng 8

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 30 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 12 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 9

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 13 tháng 9

 • Thất Quán Âm: từ Chiều 31 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 7 tháng 11

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 1 tháng 11

 • Thiền Tập dịp Lễ Tạ Ơn: từ chiều 25 tháng 11 đến 28 tháng 11

 • Thất A Di Ðà: từ Chiều 26 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 2 tháng 1, 2021

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 27 tháng 12

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 3 tháng 1, 2021 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 24 tháng 1, 2021 

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

speak.gif (24422 bytes)Phẩm Phổ Môn

speak.gif (24422 bytes)Đại Bi Sám

speak.gif (24422 bytes)Karmic Creditors (Chinese/English)

speak.gif (24422 bytes)Tam Bộ Nhất Bái

speak.gif (24422 bytes)Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
speak.gif (24422 bytes) Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

speak.gif (24422 bytes)Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

 

speak.gif (24422 bytes)Tathagata's Medicine

 

Xem tiếp ...

Truyền Thọ Giới Bồ Tát Tại Gia tại Vạn Phật Thánh Thành, California, Hoa Kỳ

11 tháng 7, 2020 (Thứ Bảy) – 17 tháng 7, 2020 (Thứ Sáu)

Hạn chót nộp đơn: 15 tháng 2, 2020

- VPTT hủy bỏ Vạn Phật Bảo Sám (từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4) và Lễ Phật Đản ( ngày 26 tháng 4).

- VPTT sẽ không tổ chức Lễ vía Đản Sanh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vào ngày 8 tháng 3 cũng như 7 ngày Quán Âm Thất từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 3 năm 2020.

- Thư Gởi Quý Phật Tử Thình Cầu Thọ Bồ Tát Giới Tai Gia

__________________

Thông báo của Vạn Phật Thánh Thành

Do mối đe dọa toàn cầu của siêu vi khuẩn COVID-19 và bắt đầu mùa cúm ở Hoa Kỳ, nhà hàng chay Quân Khang và nhà sách tại Vạn Phật Thánh Thành sẽ đóng cửa từ ngày 8 tháng 3 để giảm nguy cơ truyền bệnh cho đến khi có thông báo mới. Bàn Công Đức Cúng Dường sẽ tạm thời đóng cửa nhưng Ban Công Đức Cúng Dường vẫn nhận cúng dường và lập bài vị qua thư từ và điện thư (email). Văn Phòng Hành Chánh của Vạn Phật Thánh Thành vẫn mở cửa hằng ngày như thường lệ.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm cho những người tham gia các Pháp hội, Vạn Phật Thánh Thành đã quyết định hủy bỏ Pháp Hội Vạn Phật Bảo Sám (từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4) và Đại Lễ Kính Mừng Phật Đản (vào ngày 26 tháng 4) trong năm nay.

Vạn Phật Thánh Thành sẽ không tiếp nhận các du khách quốc tế và các Phật tử từ các đạo tràng chi nhánh đến tạm trú. Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị.

Vạn Phật Thánh Thành có thể sẽ không tiếp đón du khách đến viếng thăm nếu quận hạt Mendocino xác nhận có trường hợp bệnh COVID-19 tại địa phương. Vì vậy trong lúc này, Vạn Phật Thánh Thành không khuyến khích khách hành hương đến viếng thăm. Chúng tôi xin cám ơn sự thông cảm và hợp tác của quý vị.


 

Thông Báo

VPTT sẽ không tổ chức Lễ vía Đản Sanh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vào ngày 8 tháng 3 cũng như 7 ngày Quán Âm Thất từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 3 năm 2020.

Với hiểm họa đe doạ toàn cầu của siêu vi khuẩn Corona cùng với mùa bệnh cúm đang bắt đầu tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã miễn cưỡng quyết định là thời điểm hiện nay không thích hợp để tổ chức các buổi lễ hội lớn tụ họp đông người nhằm giảm thiểu mối nguy hiểm lây nhiễm bệnh cho những người tham dự.

Vì vậy, Chùa Vạn Phật Thánh Thành quyết định sẽ không tổ chức Lễ vía Đản Sanh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vào ngày 8 tháng 3 cũng như 7 ngày Quán Âm Thất từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 3 năm 2020. Trên các trang mạng của Chùa Vạn Phật sẽ có các tài liệu thâu băng Phẩm Phổ Môn và các văn bản Kinh dưới dạng PDF bằng tiếng Hoa, tiếng Anh và tiếng Việt để quý vị có thể tải xuống. Chúng tôi khuyến khích quý Phật tử theo đó tu hành tại nhà mình và hồi hướng công đức cho toàn thế giới.

Nguyện cầu các tai hoạ trên thế giới sớm được giải trừ.

Ngày 17 tháng 2, 2020

Văn Phòng Quản Trị Vạn Phật Thánh Thành tại Hoa Kỳ

Phẩm Phổ Môn

http://dharmalib.org/UniversalDoorChapter_Reciting.htm

Listen/Download Mp3 (26.7 Mb)

 

Thư Gởi Quý Phật Tử Thình Cầu Thọ Bồ Tát Giới Tai Gia

Chương trình Lễ Truyền Thọ Bồ Tát Giới tại gia theo dự tính sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 17 tháng 7 năm 2020 hiện đang được bàn thảo. Lý do là vừa rồi có những nhân viên của Bộ Y Tế quận hạt Medocino, California - là những người bạn thường hay ủng hộ các chương trình của chùa - đến viếng thăm chúng ta. Họ trân trọng yêu cầu chúng ta có thể nào tạm ngừng tổ chức các buổi lễ tụ họp đông người trong thời điểm này do đang có vấn đề siêu vi khuẩn Corona nay được gọi là siêu vi khuẩn Covid-19. Họ muốn bảo vệ chúng ta tránh những phản ứng dư luận bất lợi và bảo vệ người dân vùng Ukiah tránh bị lây nhiễm siêu vi khuẩn gây viêm phổi này.

Cho nên chúng tôi đã ra thông báo hủy bỏ Lễ Quán Âm và thất Quán Âm sắp đến, và Lễ Vạn Phật Bảo Sám năm nay cũng sẽ hạn chế chỉ dành cho những Phật tử hiện đang ở Hoa Kỳ. Những Phật tử từ ngoại quốc muốn đến tham dự đều được khuyên nên tu tập tại các chùa nơi địa phương mình ở hay tu tập tại nhà.

Chúng tôi biết là có nhiều người trong quý vị đã có kế hoạch tham dự Lễ Truyền Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia và chúng tôi không muốn dời lại chương trình ngoại trừ bắt buộc phải làm như vậy vì tình trạng đại dịch toàn cầu. Một đề nghị dung hòa được đưa ra là chúng ta hãy chờ đợi và quan sát tiến triển của bệnh dịch tại Trung Quốc và trên thế giới đến giữa tháng 3. Ban tổ chức đã chọn ngày 15 tháng 3 là ngày sẽ gởi ra các thư phê chuẩn đến các nguời ghi tên tham dự. Nếu như bệnh dịch đã qua cao điểm và sẽ yếu đi dần cho đến tháng 7 thì chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức Lễ Truyền Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia theo dự định. Nhưng nếu trong 3 tuần nữa tình hình không thay đổi hoặc là tệ hơn thì chúng tôi rất lấy làm tiếc là phải dời lại đến sang năm 2021.

Có người cho ý kiến là các loại bệnh này sẽ đến theo mùa hoặc sẽ tái xuất trong năm tới, nhưng chúng ta sẽ đối phó với tình hình lúc đó nếu vấn đề bệnh xuất hiện. Trong lúc này, quý vị hãy cẩn thận theo dõi các tin tức, khoan hủy bỏ các vé máy bay và hãy tiếp tục trì tụng Chú Đại Bi cho các chúng sanh bị nhiễm bệnh siêu vi khuẩn vẫn còn đang khó trị này. Chúng tôi sẽ có thông báo tiếp với những dự kiến rõ ràng hơn vào giữa tháng 3 về chương trình trong tháng 7.

 

Kính chúc bình an trong Phật pháp,

Thích Hằng Thật

Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (DRBA)

 

VẠN CÁCH ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Phước Lộc Thọ Thánh Tự
Blessings, Prosperity and Longevity Sagely Monastery
4140 Long Beach Blvd., Long Beach, CA 90807

http://www.bplmonastery.org


Phật tử hoan hỷ tạo tạo thời gian đến cộng tu, cùng trì niệm, chia sẻ, hồi hướng đến tất cả.

A Di Đà Phật
 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

Friday Night Meditation Class
7:30-9pm by Professor Martin Verhoeven Click here for live streamin

Friday Night Lecture with Dr. Verhoeven - Videos Archive

Saturday Night Lectures with Rev. Heng Sure - Videos Archive

Saturday Night Avatamsaka Sutra Lecture
7:30pm-9:00pm by Rev. Heng Sure Click here for live streaming

 

Lễ Khai Quang Chùa Kim Phật tại Vancouver, Canada

Xuất Trần (4.5 Mb)

Video Kinh hành niệm Phật tại VPTT:

 - Niệm Phật bên trong Chánh Điện

 

* Sutras and Shastra with the Venerable Master Hua's commentaries
*
Sutras

- The Shurangama Sutra

- The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - bản Anh ngữ)

- Flower Adornment Sutra Preface

BUDDHIST TEXT TRANSLATION SOCIETY 2012 CATALOG

Bilingual Chinese-English Online DRBA Books

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume One

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Two

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Three

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Four

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Five

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Six

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Seven

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Eight

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Nine

- Venerable Master Hua's Talks on Dharma Volume Ten

 

- Great Compassion Mantra Verses

- A Pictorial Biography of the Venerable Master Hsu Yun

- The Intention of Patriarch Bodhidharma's Coming from the West

- Ch'an Conversation (1974)

- Standards for Students

- Why Should We Receive And Uphold The Five Precepts

- A Sure Sign of the Proper Dharma  

- Innocent Little Ghosts 

- Transcending the World (Flash) - The Giant Turtle

* Some Essay Contest Entries for 2012
* Presentation of Awards

Webcasted Videos Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa Đến Phương Tây Thứ Bảy 23 tháng 6 và Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 17 Chủ Nhật 24 tháng 6, 2012

http://www.dharmalib.org/index.php?type=files&paths=50th_Livestream

* 17th Anniversary of Venerable Master Hua's Nirvana photos

* 50th Anniversary of Master Hua's Bringing Dharma to the West photos
* Transmission of Precepts for the Deceased photos

The Results of Essay Writing Contest on Fiftieth Anniversary of Venerable Master Hua’s Bringing the Dharma to the West

 

 

 

 

Tuyên Hóa Thượng Nhân Pháp Âm

 

Vạn Phật Thánh Thành

   

Tu Hành Tại Thánh Thành

   

Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc Quán Âm Đại Bi tại Đài Loan

   

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

 

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc


Khai Thị 1
Khai Thị 2
Khai Thị 3
Khai Thị 4
Khai Thị 5
Khai Thị 6
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông & Phật Thuyết Kinh A Di Đà
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
Gậy Kim Cang Hét 1
Gậy Kim Cang Hét 2
Hoa Sen Ngày Xuân
Pháp Ngữ Lục
Pháp Nhũ Thâm Ân
Những Thai Nhi Vô Tội
Thủy Kính Hồi Thiên Lục - 1. Phẩm Đế Vương
 

 

Xem tiếp ...

DRBA 2020 calendar (15.9 Mb PDF)

 

Thiệp Xuân

Kiền Thành Niệm Cát Tường Thần Chú

Làm Cách Nào Để Tạo Số Mạng Của Mình?

Đạo Phật và Hòa Bình Thế Giới

GIA PHONG VẠN PHẬT THÁNH THÀNH

The Myriad Splendors of Dharma - Feb 13 to March 6

DRBA 2019 calendar (4.32 Mb PDF)

Chào Mừng Quý Vị Đến Tu Viện

Tham D Khóa Tu Tại Vạn Phật Thánh Thành

Linh Văn Của Trời Đất Cứu Thế Giới

Những Lời Dạy Đúng Lúc - Tuyển tập một số lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Kim Sơn Thiền Tự vào đầu thập niên 70

Vạn Chúng Nhất Tâm Vạn Phật Thành

Hòa Thượng Tuyên Hóa Cống Hiến Ðời Mình Hoằng Dương Phật Pháp

Hình ảnh Lễ Tường Niệm 100 Năm Sinh Nhật Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

- Những Kinh Nghiệm của Tôi với Hoà Thượng

- Câu Chuyện Về Lòng Từ Bi Cứu Độ Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Tưởng Nhớ và Tri Ân

- Một Ánh Sáng Dẫn Đường Trong Cuộc Đời Tôi

- Tất Cả Đều Rất Bình Thường

- Tôi Đã Gặp Hoà Thượng NThế Nào Và Những Cảm ng Tôi Đã Nhận Được

- Nghiêm Túc Chân Thật
- Tuyệt Thực và Cầu Nguyện

- Sai Một Chút Thì Tu Tập Không Có Cảm Ứng

Kiền Thành Niệm Cát Tường Thần Chú

Làm Cách Nào Để Tạo Số Mạng Của Mình?

Đạo Phật và Hòa Bình Thế Giới

Video: 30th Anniversary Celebration and Emperor Liang Repentance at Long Beach Sagely Monastery

- Khai Thị Thất A Di Đà

- Ý Nghĩa Của Sự Quy Y Vượt Ra Ngoài Ngôn Ngữ

- Để Ngừng Chiến Tranh Trước Hết Phải Ngừng Sự Đấu Tranh Trong Tâm Quý Vị

- Mặt Trời Phật Pháp Xuất Hiện Ở Thế Gian

- Bạch Sơn Và Hắc Thủy Dưỡng Dục Nhân Tài Hiếm Có

- Đời Người Như Giấc Mộng Như Ảo Ảnh

- Thay Đổi Dòng Vận Mệnh - Bằng Cách Tuân Giữ Giới Luật

- Mỗi Lời Nói Ra Đều Chân Thật

- Cô Gái Câm Niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

- Nghiệp Báo Sát Sanh Khó Tránh Được

- Nhân nào quả đó, quý vị sẽ có được những gì mình trồng

- Án Ma Ni Bát Di Hồng

 

 

 

- Chậm lại, nếu không ngươi sẽ nổ

- Sự Tự Do Chân Thật Và Cuộc Sống Trường Thọ

- Pháp Vũ Tâm Đăng Chiếu Cổ Kim

- Điều kỳ diệu nằm trong Pháp và Pháp nằm trong bạn

- Tất Cả Là Thử Nghiệm Để Xem Quý Vị Sẽ Làm Gì: Một Câu Chuyện Về Đạo Hiếu

- Người tu hành thì nỗ lực dụng công trong mọi lúc

- Biện Pháp Chấm Dứt Chiến Tranh Hay Nhất

- Thực Hành Khổ Hạnh, Tâm An Lạc

- Lòng Biết Ơn Của Tôi Vào Ngày Lễ Tạ Ơn

- Con Ăn Trưa Hôm Nay Chưa?

- Những Cầu Nguyện Của Phật Tử Mang Mưa Đến

- Phương Cách Hòa Thượng Truyền Dạy Phật Pháp tại Phương Tây

- Vị Hòa Thượng Chánh Pháp Từ Bi

- Nước Mỹ sẽ thực hành lễ này - Lễ Vu Lan

- Có hơn 84.000 tấm cạc tông Phật Pháp

- Pháp Dung Thông

- Chân Hành Giả Tu Khổ Hạnh

- Đạo Tràng Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Hải Hội

- Quý Thầy đang đi vào ngõ cụt

- Luật cấm tu hành

- Giống như băng và nước

- Hòa luyện ánh sáng và gởi ánh sáng ra lại

- Con có gì để nói không?

- Ép đẩy giác ngộ ra khỏi phiền não

- Chúng tôi đã ở đây một giờ

- Những trạng thái đau khổ và bệnh tật sanh khởi và biến mất cùng với ý niệm của tôi

- Trì Tụng Chú Lăng Nghiêm Ngăn Chận Sự Suy Tàn Của Phật Pháp - Giới thiệu Cư Sĩ Dương Quả Cường

- Để đưa chúng sanh tới bờ bên kia

- Những thứ đó trói buộc tôi vào cái bản ngã của mình

- Vài con ngựa, hai con lừa, và một con chồn hôi

- Ông đã uống cái thương hiệu!

- Thức dậy lúc 3 giờ 45 sáng và bắt đầu một ngày mới

- Nó đã có trong lịch trình … Chỉ là tôi đã quên mất

- Mặc kệ gió

- Ngay lúc tôi động niệm

- Cái nào thc s là quý v?

- Họ không tìm kiếm tiền lương và tiện nghi

- Dược Tánh Phú Thiển Thích

- Slideshows/videos:

- Cẩn thận – Thường xuyên có đá rơi

- Tôi từ chối nhìn lại cô ta một lần nữa

- Quý vị sẽ bị nước bắn tung tóe vào mà nước thì vẫn chảy thoát đi

- Tầm Quan Trọng Của Các Khóa Lễ Sám Hối Trong Việc Tu Hành Đạo Phật

- Nhắn nhủ chư Tăng Ni

 

- ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH LƯỢC GIẢNG

- Đạo tràng Ngũ Phương Phật

- Đức Phật Tỳ Lô Giá Na

- Đức Phật Dược Sư

- Đức Phật Bảo Sanh

- Đức Phật A Di Đà

- Đức Phật Bất Không Thành Tựu

- Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

- Công Đức Tạo Tượng Phật

- Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền

- Liệng Bỏ Súng Đi

- Một Công Ty Bảo Hiểm ở Phố Tàu

- Mạch pháp Tổ Sư treo trên sợi chỉ mong manh

- Mạng sống của chúng ta thật mong manh

- Anh có nghe cái tên “điên rồ” này sẽ làm gì không?

- Việc ngủ gật lúc ngồi thiền sẽ từ từ biến mất đi

- Khi Hòa Thượng Quay Trở Lại

- Trả Lời Của Một Phật Tử

- Con có thể không bao giờ thành Phật!

- Đi chậm và không bao giờ tức giận

- Về Những Sự Kiện Kỳ Diệu

- Hồi Tưởng Về Việc Từ Bỏ Cuộc Sống Tại Gia Và Bước Vào Cuộc Đời Tu Sĩ Của Tôi

- Tâm nhàn rỗi sân chơi của ma quỷ

- Chư Phật đang đến, Phật - bơ

- Vu Lan

- Hãy Làm Đạo Đức Lan Tỏa Rộng Khắp

- Về Việc Cần Chú Ý Đến Thức Ăn

- Về Lời Hướng Dẫn Nhẹ Nhàng Cho Những Người Cư Sĩ

- Chúng tôi nhìn thấy các hình dạng giống nhau trong những đám mây và trong bóng tối

- Phóng Sanh

- Thư Bạn Đạo ở Paris

- Trích Từ Buổi Vấn Đáp Của Nhóm Phiên Dịch Ngôn Ngữ Tây Ban Nha Với Pháp Sư Hằng Trì

- Bắt gặp trái nho khô và được dạy cho bài học

- Xuất Gia Không Quên Chí Trung Trinh

- Tất cả được thực hiện như thể đang ở trên sân khấu

- Đoạn Dục!

- Không ăn bữa trưa quá no

- Tiền làm người mê mờ

- Nếu có thể đoạn diệt dục niệm, con có thể tiến lên

- Thế nào là "Vô Tâm Ðạo Nhân"?

- Hành giả thì vượt ra khỏi các cõi

- Bách Tử Độc Xà Tác Quái

- Làm Phật Sự Trong Mộng

- Khả năng cảm hóa hàng triệu người

- Về Đạo Đức

- Trích Di Ngôn của Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Dễ lắm! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

- Tôi Chỉ Có Thể Giúp Cho Những Ai Thật Sự Cần

- Bồ Tát Quán Âm Có Thể Thị Hiện Bất Cứ Nơi Nào

- SỰ TRỌNG YẾU CỦA KHÓA TỤNG KINH SÁNG VÀ CHIỀU

- Đại Biểu Chánh Pháp - Kinh Lăng Nghiêm

- Chân Thành Ủng Hộ Đạo Tràng Ngũ Phương Phật

- Niệm Quán Âm Cứu Người Mắc Nạn

- Bồ Đề Hải 88

- Những Câu Chuyện V Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Hòa Thượng Tuyên Hóa Luôn Luôn Từ Bi

Thuyết Trình Về Kế Hoạch Học Viện Phật Giáo Diệu Giác

- Con Trai Tôi Trở Thành Gì Vậy?

- Vị Thầy Đã Cứu Tôi Khỏi Chiếc Tàu Lạc Đường

- TRỰC TÂM SẼ DẪN TỚI CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG

- Vài Hồi Ức Về Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Núi Non Trùng Điệp Xuất Thánh Địa

- LÒNG TỪ BI CỦA BỒ TÁT

- Gặp Gỡ Hòa Thượng Không Phải Là Sự Tình Cờ

- Hòa Thượng Hải Đăng

- Kho Tàng Giới Luật Vô Tận

- Khủng Hoảng Của Đời Sống Hiện Đại

- Suy Ngẫm: Những Bài Học Hòa Thượng Đã Dạy Tôi Vào Mùa Hè Tôi Tự Làm Khu Vườn Của Mình

Dharma Realm Buddhist University Commencement 2015

- Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành - Q2

- Chẳng có gì giới hạn

- Chúng tôi tán thán danh hiệu Chúa mỗi ngày

- Những thói quen xấu có thể cho cảm giác khá thoải mái

- Giống như viên đá bị đánh xuống bằng tay

- Bồ Đề Hải 87

Pháp Hội Tưởng Niệm Cố Lão Hòa Thượng Nhập Niết Bàn Lần Thứ 20

- Cả Gan Làm Càn - Thị Nại Am

- Những Lời Dạy Đúng Lúc

Về Sự Khó Khăn Từ Bỏ Quyền Lực Và Tài Sản

Về Sự Thiếu Niềm Tin

Về Sự Cả Gan Chỉ Trích Do Vô Minh

Về Tìm Kiếm Một Nơi “Thắng Địa”

Về Cảnh Báo Nên Cẩn Thận Hơn

Lễ Phật Đản tại VPTT

- Câu Viết Để Lại

- Nếu Đức Phật Thích Ca còn sống, quý vị nghĩ ngài sẽ ủng hộ loại Phật Giáo nào?

- Slideshow/video Vạn Phật Bảo Sám 2015

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

Vạn Phật Bảo Sám 2014

Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh tại VPTT

Giới Thiệu Đại Học Phật Giáo Pháp Giới (DRBU - Dharma Realm Buddhist University) bản Anh ngữ

- Tu và Hành - Cuộc Nói Chuyện với Thầy Hằng Thật

GIA PHONG VẠN PHẬT THÁNH THÀNH

Năm Mới Con Người Mới

Pháp Môn Tâm Địa

Khóa Tu A Di Đà Tại Chùa Berkeley

Giới Thiệu Sách tại Hội Chợ Tết San Francisco

Giới Thiệu Sách tại Hội Chợ Tết San Jose

Hình Ảnh Mừng Xuân tại Oakland Musuem

Niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng tại Chùa Berkeley

- Nhật Ký của anh Marty

- Nhân Duyên Của Tôi Với Hòa Thượng Tuyên Hóa

- Phương Cách Hòa Thượng Truyền Dạy Phật Pháp tại Phương Tây

- Cảm Nghĩ Nhân Thất Quán Âm (Thư gởi Hòa Thượng Tuyên Hóa)

- Niềm Hãnh Diện Về Con Trai Tôi - Những Lời Chân Thành Của Thân Mẫu Một Vị Tỳ Kheo 

- Thiện, Ác Không Rời Một Niệm Ở Tâm Ta

- Khai Ngộ Phải Được Ấn Chứng Mới Đúng Pháp

- Khả năng Lãnh Đạo Tôi Học Từ Hòa Thượng

- Khai Thị Thất A Di Đà 

- Quy Củ Thiền Thất

- Phật Giáo và Dự Luật H: Ngăn Cấm Trồng và Nuôi Dưỡng Các Loại Sinh Thể Bị Biến Đổi Di Truyền tại Quận Hat Mendocino

- Kinh Lăng Nghiêm: Ðại Biểu của Chánh Pháp

- GIA PHONG VẠN PHẬT THÁNH THÀNH

- Chân Thành Ủng Hộ Đạo Tràng Ngũ Phương Phật

speak.gif (24422 bytes)Pháp Âm

- Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành - Q1

- Những Lời Dạy Đúng Lúc

- Giải Thích Sơ Lược Về Bài Tựa Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

- Quý v tu hành nht đnh phi có thin tri thc

- Tu Hành Phải Biết Hồi Quang Phản Chiếu

- Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới

Phần 1

Phần 2

Pháp âm bài giảng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Hòa Thượng bằng Hoa ngữ

- Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca Thiển Thích

Phẩm Phổ Môn (Kinh Văn Hoa Ngữ - Pin Yin và Hán Việt - tụng bằng tiếng Phổ Thông )

- Người Tu Hành Không Ðược Phan Duyên

- Lòng Từ Bi Của Bồ Tát

- Về Phép Lạ

- Vữa Xi Măng và Cát

- Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

- Chân, Thành, Hằng

- Trạch Pháp Nhãn

- Thiền Thoại giữa Hoà Thượng Quảng Khâm và Đại Pháp Sư Tuyên Hóa (năm 1974)

- Bổn Phận Của Một Tín Ðồ Phật Giáo

- Gây Kim Cang Hét Quyển 1 (pdf) (14.1 Mb)

- Quốc sư Thanh Lương và Kinh Hoa Nghiêm

- Ngữ Lục (pdf) (1.1 Mb) 

- Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu

- Chớ Mong Cầu

- Giới thiệu – 84.000 Pháp Môn 

- Khai Thị Vu Lan: Nhân Ác Lớn Nhất Là Sát Sanh Ăn Thịt

- Mẹ Tôi

- Khai Ngộ Phải Được Ấn Chứng Mới Đúng Pháp

- Ra Đi Lạnh Lùng

- Hình Ảnh khóa tu A Di Đà tại Chùa Berkeley

- Venerable Master Hua's Talks on the Dharma in 1993 in Taiwan

- Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

- Hại Người Rốt Cuộc Là Hại Chính Mình!

- Sự liêm khiết

- Bão Nhiệt Đới!

- Học Tập Phật Pháp - Chú Trọng Thực Hành

- Vì sao nên thọ Giới U Minh?

- Một Pháp Môn Không Thể Nghĩ Bàn

- Học Giới Luật Như Thế Nào?

- Tư tánh của con chứa hết thảy các pháp

- Nguyên nhân xa xưa về pháp danh xuất gia của chúng tôi

- 10,000 Buddhas Jeweled Repentance photographs

- Kinh Vạn Phật (Hoa-Vit)

- Lòng Từ Bi Của Bồ Tát

- Năm đóa hoa sen của Phật giáo Hoa Kỳ

- Hòa Thượng Tuyên Hóa Trong Tâm Tôi

- Pháp Duyên Với Hòa Thượng Quảng Khâm

- Cẩm Nang Tu Ðạo

- Chữa Bệnh Nhờ Sám Hối

- Giới thiệu Cư Sĩ Lưu Quả Quang

- Kho Tàng Sáng Suốt Vĩ Ðại Của Tự Tánh

-Thật Thà Mà Tu

- Về Việc Làm Sao Tạo Dựng Nền Hoà Bình Thế Giới Bắt Đầu Với Nền Hòa Bình Trong Tâm Mình
- Thần thông không do tìm kiếm
- Dùng trí tuệ chứ không phải tình thức để học Phật pháp
- Dễ lắm! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

- Gold Buddha Monastery 30th Anniversary
- Về Nhân Quả
- Những Lời Chân Thành Của Thân Mẫu Một Vị Tỳ Kheo

Khai Thị

 

 

- Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

- Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

- Kinh Ðịa Tạng Lược Giảng

 

- Chúng Ta Đang Dần Đánh Mất Quy Củ

 

Liễu Phàm Tứ Huấn

- Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

- Hành hương

- Nam Hoa Tự

- Thổ Phỉ

- Hòa Thượng Hư Vân Viên Tịch

- Cung Thỉnh Xá Lợi Của Hòa Thượng Hư Vân

- Kệ Di Ngôn của Hòa Thượng Hư Vân

- Phóng Tầm Mắt Nhìn Thế Giới

- Lời nói đầu

- Nếu quý vị muốn tìm chân lý thì đừng nên làm bất cứ điều gì giả dối

- Khi một Đạo Tràng thực hành chánh pháp, các vị trời, rồng và hộ thần đến để bảo vệ chúng ta
- Con Người Hoằng Đạo, Không Phải Đạo Hoằng Người
- Đạo Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đề cập đến chân lý trong Tâmi
- Sinh ra: một giấc mộng
- Nếu Đức Phật Thích Ca còn sống, quý vị nghĩ ngài sẽ ủng hộ loại Phật Giáo nào?

- Quản Trị Công Việc Công

- TRỰC TÂM SẼ DẪN TỚI CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG

- Khủng Hoảng Của Đời Sống Hiện Đại

- Kho Tàng Giới Luật Vô Tận

- Trích Di Ngôn Hòa Thượng Tuyên Hóa 

- Pháp Nhũ Thâm Ân 

Phụ Lục: Nguồn Trí Huệ - Lối Ăn Lành Mạnh - Đổi Thành Ăn Chay

 

Xem tiếp ...

Send to DRBAVN Webmaster

(This site is under construction: Suggestions are welcome!)