The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

 

master.gif (11825 bytes)

 Ven. Master Hsuan Hua - His Life, His Legacy (English)

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Buddhist Books Translation Society Online

Dharma Site

Dharma Radio

Chinese

English

Vietnamese

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

   

Khai Thị

   

Bồ Đề Hải

Các số Bồ Đề Hải

Thông Báo về Ông CE Hằng Trường

Thông Báo về Ông Quả Đức (nay là Thích Vĩnh Hóa - Yong Hua)

DRBA 2014 calendar (4.9 Mb PDF)

 

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 

 • Thất A Di Ðà: từ Chiều 20 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 12 - Chương Trình

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 21 tháng 12 - Chương Trình

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 28 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2014 đến 18 tháng 1, 2015 

 

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2014

DRBA 2014 calendar (4.9 Mb PDF)

 • Thất Quán Âm: từ chiều 15 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 22 tháng 3

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 16 tháng 3

 • Thiền Tập: từ chiều 29 tháng 3 đến 5 tháng 4

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 4 tháng 5

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 4 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 5

  Kinh Vạn Phật

  Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

  speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

   

 • Lễ giỗ Cố Lão Hòa Thượng lần thứ 19: Thứ Bảy 7 tháng 6

 • Thất Quán Âm: từ chiều 12 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 7

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 13 tháng 7

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 10 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 23 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 8

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 24 tháng 8

 • Thất Quán Âm: từ Chiều 11 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 10

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 12 tháng 10

 • Thất A Di Ðà: từ Chiều 20 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 12

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 21 tháng 12

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 28 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2014 đến 18 tháng 1, 2015 

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

speak.gif (24422 bytes)Phẩm Phổ Môn

speak.gif (24422 bytes)Đại Bi Sám

speak.gif (24422 bytes)Karmic Creditors (Chinese/English)

speak.gif (24422 bytes)Tam Bộ Nhất Bái

speak.gif (24422 bytes)Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
speak.gif (24422 bytes) Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

speak.gif (24422 bytes)Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

 

speak.gif (24422 bytes)Tathagata's Medicine

 

Xem tiếp ...

Phước Lộc Thọ Thánh Tự

Blessings, Prosperity and Longevity Sagely Monastery

  4140 Long Beach Blvd., Long Beach, CA 90807     

Phone: (562) 595-4966    Email: bplm4140@gmail.com

www.bplmonastery.org

Pháp Hội Thiên Phật Bảo Sám
千佛寶懺法會
1000 Buddhas Bowing Repentance Session


Pháp Hội Thiên Phật Bảo Sám kế tiếp tại Phước Lộc Thọ Thánh Tự sẽ bắt đầu vào 7:00pm chiều tối thứ Sáu ngày 12 tháng 12 và sẽ hoàn mãn lúc 5:00pm chiều Chủ Nhật ngày 14. Lễ Sái Tịnh bắt đầu vào 7:00pm chiều thứ sáu và Lễ Hoa Đăng bắt đầu vào 8:00pm tối thứ bảy. Lần nữa, Pháp Hội này cũng do quý Thầy Vạn Phật Thánh Thành đến chủ trì.

Pháp Môn Sám Hối dùng tự lực chân thành sám hối cho mình và người đồng thời nương nhờ tha lực chư Phật và Bồ Tát để chuyển hóa ác nghiệp đã gây tạo qua vô lượng kiếp. Mong rằng với sự chân thành sám hối và tu tập của Đại Chúng, chúng ta có thể cùng nhau mang lại an lạc cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội cùng thế giới được an lạc và hòa bình hơn.

Chi tiết chương trình hoặc for more information, xin vào trang: http://www.bplmonastery.org/ hoặc liên lạc Phật tử Thân Đốc (714) 408-0477

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

Friday Night Meditation Class
7:30-9pm by Professor Martin Verhoeven Click here for live streamin

Friday Night Lecture with Dr. Verhoeven - Videos Archive

Saturday Night Lectures with Rev. Heng Sure - Videos Archive

Saturday Night Avatamsaka Sutra Lecture
7:30pm-9:00pm by Rev. Heng Sure Click here for live streaming

 

Thư Lên Tiếng về ông Hằng Đạt

Phật Sự Trong Mộng

Trả lời thư độc giả về vấn đề ông CE Hằng Trường

Lễ Khai Quang Chùa Kim Phật tại Vancouver, Canada

Xuất Trần (4.5 Mb)

Video Kinh hành niệm Phật tại VPTT:

 - Niệm Phật bên trong Chánh Điện

BUDDHIST TEXT TRANSLATION SOCIETY 2012 CATALOG

* Some Essay Contest Entries for 2012
* Presentation of Awards

Webcasted Videos Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa Đến Phương Tây Thứ Bảy 23 tháng 6 và Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 17 Chủ Nhật 24 tháng 6, 2012

http://www.buddhistmedia.org/index.php?type=files&paths=50th_Livestream

* 17th Anniversary of Venerable Master Hua's Nirvana photos

* 50th Anniversary of Master Hua's Bringing Dharma to the West photos
* Transmission of Precepts for the Deceased photos

The Results of Essay Writing Contest on Fiftieth Anniversary of 
Venerable Master Hua’s Bringing the Dharma to the West

 

 

 

 

Tuyên Hóa Thượng Nhân Pháp Âm

 

Vạn Phật Thánh Thành

   

Tu Hành Tại Thánh Thành

   

Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc Quán Âm Đại Bi tại Đài Loan

   

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

 

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc


Khai Thị 1
Khai Thị 2
Khai Thị 3
Khai Thị 4
Khai Thị 5
Khai Thị 6
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông & Phật Thuyết Kinh A Di Đà
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
Gậy Kim Cang Hét 1
Gậy Kim Cang Hét 2
Hoa Sen Ngày Xuân
Pháp Ngữ Lục
Pháp Nhũ Thâm Ân
Những Thai Nhi Vô Tội
Thủy Kính Hồi Thiên Lục - 1. Phẩm Đế Vương
 

 

Xem tiếp ...

speak.gif (24422 bytes)Pháp Âm

- Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

- Những Lời Dạy Đúng Lúc

- Ra Đi Lạnh Lùng

- Hình Ảnh khóa tu A Di Đà tại Chùa Berkeley

- Về Việc Giữ Gìn Mục Tiêu Trong Tâm

- Về Việc Cho Kết Quả Khảo Nghiệm

- Về Việc Dùng Trẻ Em Để Viện Lý Do Vắng Mặt

- Về Việc Làm Sao Tạo Dựng Nền Hoà Bình Thế Giới Bắt Đầu Với Nền Hòa Bình Trong Tâm Mình

- Thần thông không do tìm kiếm

- Dùng trí tuệ chứ không phải tình thức để học Phật pháp

- Dễ lắm! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

- Gold Buddha Monastery 30th Anniversary

- GIA PHONG VẠN PHẬT THÁNH THÀNH

- Nghiêm Túc Chân Thật

- Tuyệt Thực và Cầu Nguyện

- Sai Một Chút Thì Tu Tập Không Có Cảm Ứng

- Về Nhân Quả

- Những Lời Chân Thành Của Thân Mẫu Một Vị Tỳ Kheo

 

Khai Thị

 

 

- Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

- Chúng Ta Đang Dần Đánh Mất Quy Củ

 

Liễu Phàm Tứ Huấn

- Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

- Hành hương

- Nam Hoa Tự

- Thổ Phỉ

- Hòa Thượng Hư Vân Viên Tịch

- Cung Thỉnh Xá Lợi Của Hòa Thượng Hư Vân

- Kệ Di Ngôn của Hòa Thượng Hư Vân

- Phóng Tầm Mắt Nhìn Thế Giới

- Lời nói đầu

- Nếu quý vị muốn tìm chân lý thì đừng nên làm bất cứ điều gì giả dối

- Khi một Đạo Tràng thực hành chánh pháp, các vị trời, rồng và hộ thần đến để bảo vệ chúng ta
- Con Người Hoằng Đạo, Không Phải Đạo Hoằng Người
- Đạo Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đề cập đến chân lý trong Tâmi
- Sinh ra: một giấc mộng
- Nếu Đức Phật Thích Ca còn sống, quý vị nghĩ ngài sẽ ủng hộ loại Phật Giáo nào?

 

- Quản Trị Công Việc Công

- TRỰC TÂM SẼ DẪN TỚI CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG

- Khủng Hoảng Của Đời Sống Hiện Đại

- Kho Tàng Giới Luật Vô Tận

 

Xem tiếp ...

Send to DRBAVN Webmaster

(This site is under construction: Suggestions are welcome!)