Cùng Nhau Góp Sức Dịch Kinh

Ban Việt Dịch Kinh Điển, trực thuộc Vạn Phật Thánh Thành được thành lập với ư nguyện dịch sang Việt ngữ giáo pháp của ḥa thượng Tuyên Hóa. Những bài pháp của Ḥa thượng th́ rất nhiều, gồm đủ loại: từ kinh, luật, luận, đến thơ, văn giảng giải đạo pháp; từ thể văn cổ đến thể văn bạch thoại. Nếu các bạn có tâm nguyện hoằng pháp, phiên dịch, hoặc muốn thực tập phiên dịch và muốn tham gia công việc lợi lạc chúng sinh, xin hoan nghinh các bạn chia xẻ sứ mạng của ban phiên dịch chúng tôi. Xin liên lạc với chúng tôi qua email address bodehai@yahoo.com

Hiện tại Ban Phiên Dịch DVT đã xuất bản:

http://www.bttsonline.org/vietnamese-books-việt-ngữ

http://www.chuavanphat.org/khaithi.htm 

Trở về trang nhà | Về đầu trang