Chùa Long Beach

Trường Đê Thánh Tự


https://youtu.be/3hruTllWTMQ

Nguyên văn Hoa ngữ nội dung video

Trường Đê Thánh Tự

 

Trường Đê Thánh Tự (Chùa Long Beach) tọa lạc tại thành phố Long Beach, thành phố lớn thứ năm của California, ở phía nam thành phố Los Angeles. Chùa đối diện với biển Thái Bình Dương bao la, biển xanh ngát, quanh năm khí hậu ôn hòa dễ chịu, là đạo tràng do Hòa Thượng Tuyên Hóa thành lập vào năm 1989.

Nơi đây vốn là một nữ tu viện Công giáo có lịch sử 40 năm. Sau khi Hòa Thượng Tuyên Hóa mua lại lập đạo tràng, trong vườn hoa đến nay vẫn thờ phụng tượng Đức Mẹ Maria của tu viện. Mỗi sáng sớm đều có tín đồ Thiên Chúa giáo thành kính đến đây lặng lẽ chiêm ngưỡng và quỳ cầu nguyện.

Trường Đê Thánh Tự là đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi đi vào đại điện, ba tượng Phật Như Lai lớn trang nghiêm chào đón. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát sáng rực rỡ đội mũ ngũ phương Phật ngồi trên hoa sen vàng. Hai bên đại trụ có câu: "Địa ngục chưa không thề không thành Phật; chúng sinh độ hết mới chứng bồ đề", tùy thời nhắc nhở bốn chúng đệ tử noi theo Đại bi Đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng.

Đứng trên thảm đỏ trong Phật điện nhớ lại năm 1993, lúc đó để chúc mừng Đại điện mới khánh thành và cầu nguyện Hòa bình Thế giới, đạo tràng đặc biệt khởi tụng Lương Hoàng Bảo Sám, trong thời gian lễ tụng bảo Sám lại trùng với ngày sinh nhật của Hòa Thượng. Năm đó tín đồ từ bốn phương tám hướng đến chúc thọ hơn một ngàn người. Trong bữa tiệc mừng thọ, Thượng nhân nhắc lại lời nguyện của ngài: "Đệ tử không thành Phật, ta cũng không thành Phật".

Năm 1995, Thượng Nhân thị hiện Niết Bàn tại Los Angeles, chùa Trường Đê Thánh Tự tổ chức đại lễ nhập liệm cho Thượng Nhân. Năm đó vị trụ trì Diệu Pháp Viện tại Mỹ là Pháp sư Húc Lãng chủ trì nghi lễ trang nghiêm này.

Bồ Tát thị hiện sinh tử để độ các chúng sanh, Thượng Nhân thị hiện sanh tử sự đại, vô thường nhanh chóng, để lại thân giáo và tiếng Pháp vĩnh hằng.

Hiện nay tại đạo tràng mỗi ngày đều tổ chức Sám Đại Bi, vào ngày Chủ Nhật thì tổ chức các loại pháp hội như pháp hội Lăng Nghiêm, pháp hội Quan Âm, pháp hội niệm Phật và nghiên cứu thảo luận Phật học. Mỗi năm có tổ chức Ba ngày tu Phật và truyền thọ Bát Quan Trai Giới.

Bởi vì tín đồ hộ trì đạo tràng phần lớn là cư sĩ Việt Nam, nên mỗi lần giảng kinh thuyết pháp tại đạo tràng có phiên dịch sang tiếng Trung Hoa, tiếng Anh và tiếng Việt.

Sóng Thái Bình Dương trước đại lộ Ocean (Hải Dương) luôn vỗ vào bất tận, vô số chúng sanh trong sáu nẻo vẫn quay đầu không ngừng. Chùa Trường Đê Thánh Tự tận tâm tận lực tuyên dương Phật pháp, khiến cho Chánh Pháp thấm nhuần khắp đại địa, chiếu khắp hoàn vũ, cùng trợ giúp tất cả chúng sanh sớm viên mãn Vô thượng Bồ đề.

 

 

Lịch sử Tu Viện Long Beach Thánh Tự (Trường Đê Thánh Tự)

Hòa Thượng Tuyên Hóa nói chuyện tại Tu Viện Long Beach Thánh Tự vào ngày 31 tháng 3, 1993

Trich từ Kỷ Yếu Kỷ Niệm Niết Bàn Hòa Thượng Tuyên Hóa quyển 3 English and Chinese

 

Hòa Thượng: (nói với đại chúng) Quý vị tất cả cần nên biết Tu Viện Long Beach Thánh Tự đã được thành lập như thế nào.

Bà Helen (Quả Tướng): Chúng con rất may mắn có một chỗ tốt như thế này. Chỗ nầy từng là một nhà tu kín Công giáo. Những nữ tu sĩ đã sống cuộc sống giam mình trong nhà tu kín tai đây trong 40 năm. Vì họ không bao giờ đi ra ngoài, nên họ có bệnh viện và lò bánh mì của riêng họ để làm bánh mì và bánh bích quy. Mặc dầu có người cúng dường cho họ, nhưng nhà tu kín này không hoàn toàn mở ra cho mọi người. Có một khu vực nhỏ ở phía trước dành cho khách đến thăm, nhưng phần còn lại của nhà tu kín thi đóng kín đối với người ngoài.

Sau đó, vì cảm thấy rằng chỗ nầy không còn thích hợp cho những như cầu của họ, những nữ tu sĩ đã di chuyển tới một chỗ mới ở Santa Barbara. Thời điểm thật đúng lúc ….

Hòa Thượng: ... Tôi đã không đến đây để xem trước - tôi chỉ nghe sự mô tả của con về chỗ nầy. Tôi không thấy chỗ này trước khi chúng ta mua nó.

Bà Helen (Quả Tướng): ... Đây là một địa điểm nổi tiếng ở Long Beach vì các nữ tu đã sống và tu hành ở đây trong 40 năm. Tất cả tín đồ công giáo địa phương đều biết đến nơi này. Nếu quý vị chỉ nhắc đến góc đường Redondo và Ocean thì ai ai cũng sẽ biết.

Khi chúng tôi mua nơi này, chúng tôi yêu cầu người ta để lại bức tượng Đức mẹ Đồng trinh Mary ở phía trước vì chúng ta cũng tôn thờ Đức Mẹ như Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngay cả bây giờ, các tín đồ đạo Thiên Chúa vẫn đến làm lễ và mang nhiều hoa tươi đến cúng dường Đức Mẹ hằng ngày.

 

Trước đây thì không có khu vực đủ lớn để làm Chánh điện. Chánh điện mà chúng ta đang ngồi bây giờ trước đây là một khu vườn. Sau khi vẽ mẩu thiết kế và xin phép chính quyền điạ phương, chúng tôi đã chuyển biến khu vườn đó thành Chánh điện.

Hòa Thượng: Tất cả quý vị nên biết lịch sử Tu Viện Long Beach Thánh Tự. Tu Viện này được Vạn Phật Thánh Thành mua - không có ai phải bỏ ra một xu nào cả. Tôi nhớ lịch sử của từng ngôi chùa của chúng ta rất rõ.

Tôi muốn nói với quý vị rằng, từ nay trở đi, quý vị có thể cúng dường tùy theo khả năng của quý vị – muốn làm lễ siêu độ người chết, sửa sang chùa, vân vân... Dù bây giờ chúng ta có rất nhiều chùa và những chi phí cũng không nhỏ, nhưng chúng ta vẫn có thể xoay xở để lo việc ăn mặc cho mọi người, và không ai sẽ phải chịu lạnh cóng hay bị đói.

Bây giờ, quý vị là những đệ tử của tôi đều cần phải biết rằng thầy của quý vị nghèo, và quý vị cần phải bắt chước tôi về việc nghèo nàn. Một khi quý vị có tiền, những sự rắc rối sẽ đến và quý vị sẽ không tu hành được. Một khi quý vị giàu có, quý vị sẽ muốn ăn, muốn uống, và muốn vui chơi – và quý vị sẽ không chịu ngừng lại bất cứ chuyện gì. Quý vị sẽ không giống như thầy của quý vị sử dụng cùng một khăn tay bằng giấy trong nhiều ngày. Tôi không nghĩ là có bất kỳ đệ tử nào của tôi làm điều đó!

Quý vị tất cả đều từ những nước tự do không biết thế nào là tiết kiệm. Vì lý do đó, tôi không muốn giống như những kẻ ham tiền chỉ biết nói: “Mệnh trời gọi là Tiền, phát triển thuận theo tánh gọi là Tiền. Cái Tiền ấy không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát.“ (*)

Hôm nay, tôi rất vui. Tu viện này lớn hơn nhiều so với tu viên chúng ta từng có trên đường Huntington Drive vào năm 1976. Tu viện này có một khu vườn và nhìn ra đại dương, và không khí thì rất tươi mát.

 

In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. III English and Chinese

 

Chú thích của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ:

(*) Đây là một lối đổi chữ để nhấn mạnh. Trong sách Trung Dung có câu:

 

天命之謂性;

率性之謂道;

修道之謂教

道也者, 不可須臾離也;

可離, 非道也

Thiên mệnh chi vị tánh;

Suất tánh chi vị Đạo;

Tu đạo chi vị Giáo.

Đạo dã giả, bất khả tu du ly dã;

Khả ly, phi Đạo dã.

 

Mệnh trời gọi là Tánh

Phát triển thuận theo tánh gọi là Đạo,

Tu dưỡng theo Đạo gọi là Giáo.

Cái Đạo ấy, không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát;

Nếu có thể xa rời được thì đã không phải là Đạo.

Hòa Thượng dùng câu này nhưng đổi chữ Đạo thành chữ Tiền và rút ngắn lại:

「天命之謂錢,率性之謂錢。錢也者,不可須臾離也。」

Thiên mệnh chi vị tiền; Suất tánh chi vị Tiền; Tiền dã giả, bất khả tu du ly dã

(Mệnh trời gọi là Tiền, phát triển thuận theo tánh gọi là Tiền. Cái Tiền ấy không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát.

 để chỉ những kẻ tham Tiền thì chỉ tu Tiền mà không lo tu Đạo.

 

 

Hai câu đối tại cửa vào Trường Đê Thánh Tự

http://www.drbachinese.org/vbs/publish/276/vbs276p048.htm

洛城龍宮甘露遍潤德配天地

Lạc Thành Long Cung cam lồ biến nhuận Đức phối thiên địa

(Long Cung Los Angeles cam lồ thấm khắp đức sánh trời đất)
長堤聖寺法雨均霑道觀古今

Trường Đê Thánh Tự pháp vũ quân triêm Đạo quán cổ kim

(Trường Đê Thánh Tự mưa pháp lợi sanh đạo suốt cổ kim)

(Hòa Thượng Tuyên Hóa)