Đĩa nhạc đã phát hành

Giới Thiệu

Tên của đĩa nhạc này là Paramita: American Buddhist Folk Song (Ba La Mật: Những bài dân ca Phật Giáo Hoa Kỳ). Ba La Mật có nghĩa là "qua bờ bên kia". Khi chúng ta đi từ chỗ này đến chỗ khác, từ đau khổ đến chỗ hết đau khổ, từ mê lầm đi đến tỉnh giác, đó là "Ba La Mật"  (Paramita)  - chúng ta "qua bờ bên kia". Từ thuở ban đầu, một trong những phương tiện chính trong thế giới Phật Giáo để qua bờ bên kia là âm nhac. Tại Á Châu âm nhạc Phật Giáo bao quanh chúng ta: ở Thái Lan chúng ta nghe âm thanh những vị sư xướng tụng kinh điển; tại các tu viện Trung Hoa, âm thanh trống mõ gởi những bài kệ tán Phật, Pháp, Tăng vào không gian; tại Tây Tạng, các vị lạt ma tụng với giọng trầm sâu những âm thanh bài chú trong lúc lần hạt mala hay xoay bánh xe nguyện cầu và thổi còi đồng. Và trong mọi nền văn hóa Phật Giáo, từ thời Đức Phật cách nầy hai ngàn năm trăm năm, những bài ca Phật Giáo đã mang an lạc và tỉnh thức đến tâm mọi người.

 


Từ trái sang phải : Brian Godchaux, Josh Michaell, Rev. Heng Sure, Paul Hostetter, Robin Petrie, Alan Senauke, Henry Kaiser  

Bây giờ tại Tây Phương, việc hát tụng kinh điển, danh hiệu Phật, và các bài chú nay tìm được căn nhà mới và cách diễn đạt âm nhạc mới. Dân ca luôn cho chúng ta phương tiện để chia sẻ kinh nghiệm của con người; đặc biệt hoàn toàn thich hợp để chia sẻ trí tuệ miên viễn về các chân lý Phật Giáo qua truyền thống âm nhạc Tây Phương. Các chủ để đều vượt thời gian và hợp thời, và ảnh hưởng tốt đẹp rõ ràng được bắt rễ từ cách diễn đạt dân gian Tây Phương.

Chúng tôi cúng dường mười lăm bài ca này đến Tam Bảo và các thính giả Đông Phương và Tây Phương.

Nguyện cầu tất cả chúng sanh đạt được giải thoát ra khỏi đau khổ và phát Bồ Đề Tâm Giải Thoát.

 


2304 McKinley Ave., Berkeley, CA 94703 Tel: 510.848.3440 Email: info@dharmaradio.org

© copyright Rev. Heng Sure. All rights reserved.