Các Đại Pháp Hội

Giới Thiệu

Các Lễ Hội Phật Giáo

Truyền Tam Quy y
Lễ Tắm Phật
Lễ Phóng Sanh

Các Lễ Cứu Độ Vong Linh

U Minh Giới
Lễ Thủy Lục Không
Vu Lan

Các Pháp Hội Sám Hối

Vạn Phật Bảo Sám
Lương Hoàng Bảo Sám

Các Khóa Tu

Thiền Thất
Niệm Phật Thất
Các Pháp Hội Quán Âm

Lương Hoàng Bảo Sám


Nhắc nhở giáo hóa thế nhân,

Bảo sám của Vua Lương

Giài thoát Tây thị khỏi quả báo mãng xà
Những điều tôn quý Thiền sư Chí Công chỉ

Giúp chúng sanh tu nhân vui Thánh quả.

Hòa Thượng Tuyên HóaJeweled Repentance of Liang at Gold Mountain Monastery, 1992

Hòa thượng hướng dẫn Lương Hoàng Bảo Sám tại Kim Sơn Thánh Tự vào tháng 12 năm 1992.

Lễ sám này được viết ra vào thời Bắc Nam Triều. Sau khi Lương Hoàng hậu, người có tánh dữ dằn và ghen tuông bị tái sanh thành con mãng xà, bà trở lại hoàng cung hoàng cung và giải thích cho Hoàng đế bằng ngôn ngữ loài nguời những gì đã xảy ra. Hoàng đế quá u buồn nên thình cầu thiền sư Bảo Chí làm lễ sám để cứu bà. Sau đó bản văn lễ sám vĩ đại này gồm mười quyển được soạn ra. Hoàng đế sau đó đã vì bà sám hối. Không bao lâu sau, Hoàng đế nằm mơ thấy một người phụ nữ xinh đẹp nói với ông rằng bà đã bỏ thân mãng xà và tái sanh lên cõi trời.  

Lễ sám này được chú ý đặc biệt vì âm nhạc tuyệt diệu và nhiều điệu tán phong phú.

Vajra Bodhi Sea, August 1991