Truyền Tam Quy Y

Giới Thiệu

Những Ngày Ban Đầu

Lễ Quy Y Tại VPTT

Truyền Tam Quy Y Tại Á Châu và Âu Châu

Cây Long Não Quy y

Truyền Tam Quy Y tại Á Châu và Âu Châu

Transmitting the Three Refuges and Five Precepts in Taipei, 1993

Truyền Tam Quy, Ngũ Giới tại Đài Bắc, 1993.
Trong chuyến đi Đài Loan năm 1993, Vận Động Trường Đài Bắc đầy ắp với hơn mười ngàn người đến để thọ Tam Quy, Ngũ Giới và U Mình Giới.

 


 

Hòa Thường được tôn kính khắp nơi. Nơi nào ngài đến, người ta đến để quy y với ngài. Đó là do đức độ của ngài.

Transmitting the Three Refuges in Jelenia Gora, Poland, 1990

Truyền Tam Quy tại Jelenia Gora, Ba Lan, 1990.


Trong chuyến viếng thăm Ba Lan, nhiều người nam nữ thỉnh cầu trở thành đệ tử và tụng bài Tam Quy bằng tiếng Ba Lan, Hoa ngữ, Anh ngữ, và tiếng Pali khi họ đảnh lễ Hòa Thượng.