Lễ Tắm Phật

Giới Thiệu

Theo Dòng Thời Gian

Lễ Phật Đản (Wesak) Trong Những Ngày Ban Đầu
Tắm Phật Sơ Sinh Tại VPTT
Điềm Lành

Điềm Lành

An auspicious multi-colored cloud shaped like a dragon

Mây cát tường nhiều màu hình dáng như một con rồng

Vào năm 1988, hơn 1000 người từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự lễ Phật đản được tổ chức hàng năm tại Vạn Phật Thánh Thành. Ngày Lễ Phật Đản được tổ chức sau ba tuần lễ lạy Vạn Phật Bảo sám, biểu tượng tổng hợp tất cả sự thành tâm của những tấm lòng lễ sám vì hòa bình thế giới. Trong buổi Lễ, nhiều người thấy một đám mây nhiều màu cát tường có hình dáng như một con rồng.

Vajra Bodhi Sea, July 1988