Lễ Tắm Phật

Giới Thiệu

Theo Dòng Thời Gian

Lễ Phật Đản (Wesak) Trong Những Ngày Ban Đầu
Tắm Phật Sơ Sinh Tại VPTT
Điềm Lành

Giới Thiệu - Tại sao chúng ta tắm Phật? 

The Venerable Master bathing the infant Buddha

 

Tắm Phật Tắm Tâm về chốn tịnh

Thọ thực như thuốc để chữa bịnh

Không một mảy bụi trong chân ngã.

Đi, đứng, ngồi, nằm luôn trong Định

 

Hòa Thượng đang tắm Phật sơ sanh

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa giải thích ý nghĩa về Lễ hội Phật Giáo này: 

Tại sao chúng ta tắm Phật? Tắm Phật là một hình thức tưởng niệm ngày đức Phật Thích Ca ra đời. Tại sao có nhiều người tưởng nhớ đến ngày đản sanh của Phật? Đó là vì từ vô thủy, Ngài đã tắm cho rất nhiều vị Phật khác. Tắm Phật là một cách để chúng ta chuẩn bị thành Phật trong tương lai. Đức Phật là bậc đại giác ngộ và thông suốt tất cả. Thật ra thân Phật thì hoàn toàn trong sạch và không cần tắm. Nhưng tại sao chúng ta lại tắm Phật? Nghi lễ tắm Phật là một cách biểu lộ sự hiếu đễ của chúng ta đối với đức Phật. Khi Phật Thích Cả đản sanh, có chín con rồng đến tắm cho Ngài, cho nên ngày nay chúng ta tiếp tục nghi lễ tắm Phật này. Là Phật tử, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ và trung thành với vị Bổn Sư của mình.Trích  báo Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải), tháng Tư năm 1996