Lễ Thủy Lục Không

Giới Thiệu

Theo Dòng Thời Gian

Pháp Hội Thủy Lục Không Đầu Tiên Tại Tây Phương
Đài Loan Gặp Trung Hoa

Giới Thiệu - Nguyên do

Lễ Thủy Lục Không là lễ sám vĩ đại và tích cực nhất trong các lễ sám Phật Giáo.


Tên đầy đủ của Lễ Thủy Lục Không là “Thắng Lễ Quảng Trai Cúng Phổ Tế Thánh Phàm Cư Thủy Lục Tận Pháp Giới". Lễ phát nguyên từ đời nhà Lương (năm 505 Sau Công Nguyên), Khi Vua Lương Võ Để nằm mơ thấy một vị Thánh Tăng bảo ông "Chúng sanh bốn loài trong sáu nẻo chịu vô số khổ sở. Sao ông không làm đại trai đàn cúng dường cho chúng sanh khắp mọi nơi ở trong nước cũng như ở trên đất liền để cứu họ?”

Do đó Đức Vua, được sự khuyến khích của Quốc Sư Chí Công, đảm nhận một cuộc nghiên cứu sâu rộng kinh điển Phật Giáo cho đến khi gặp được bản kinh liên quan đến việc Tôn Giả A Nan gặp Quỷ Vương Diệm Diện dạy ngài cách thực hành nghi lễ phổ cúng thức ăn cho quỷ thần đã ra đi từ tam giới, để làm vơi đi đau khổ của các chúng sanh này và giúp họ được no đủ Pháp vị giống như uống nước cam lồ. Dựa vào bản kinh đó, một buổi lễ được thiết lập và giới thiệu tại Kim Sơn Tự (tỉnh Kiết Giang, Trung Hoa). Suốt đời nhà Đường, Tống, Nguyên, Minh (từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 17 sau Công Nguyên), lễ này trở nên rất phổ biến và trở thành nghi lễ chính thức để cứu độ những kẻ chết trong chiến tranh.

Trong quá khứ, có nhiều cảm ứng liên hệ đến Lễ Thủy Lục Không. Thí dụ như sau khi Hòa Thượng Hư Vân truyền giới, vào năm 1926 tai Chùa Vân Chí (Vân Chí Tự), ở Vân Nam Trung Hòa, ngài đã tổ chức lễ Thủy Lục Không. Trong buổi lễ, những cây đào già héo trước sân đã nở rộ bông sen trắng, và những cây rau trong vườn trổ bông sen xanh. Trong mỗi bông hoa đều có hình hóa thân Phật. Hàng ngàn người đã chứng kiến hiện tượng vi diệu này. Đây chỉ là một thí dụ cho thấy oai thần lực của Phật Giáo nuôi dưỡng vạn vật, và ảnh hưởng khó nghĩ bàn đến chúng sanh hữu tình cũng như vô tình.

Vajra Bodhi Sea April 1987