Các Đại Pháp Hội

Giới Thiệu

Các Lễ Hội Phật Giáo

Truyền Tam Quy y
Lễ Tắm Phật
Lễ Phóng Sanh

Các Lễ Cứu Độ Vong Linh

U Minh Giới
Lễ Thủy Lục Không
Vu Lan

Các Pháp Hội Sám Hối

Vạn Phật Bảo Sám
Lương Hoàng Bảo Sám

Các Khóa Tu

Thiền Thất
Niệm Phật Thất
Các Pháp Hội Quán Âm

Khóa Thiền

Chan Winter Session at the City of Ten Thousand Buddhas

Khóa Thiền mùa Đông tại Vạn Phật Thánh Thành

 

Mỗi năm tại Thánh Thành đều có Khóa Thiền. Khóa Thiền kéo dài nhiều tuần, bắt đầu từ 3 giờ sáng đến 12 giờ khuya gồm nhieyu lần tọa thiền mỗi lần một giờ đồng hồ xen kẽ bằng 20 phút hành thiền. Buổi chiều có được một giờ nghĩ ngơi. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Hòa Thuợng, các đệ tử của ngài dần dần học được những phương pháp thiền sơ đẳng. Mọi người buông bỏ trách nhiệm phận sự của mình để tham gia những khóa tu hiếm có này. Mọi việc đều lắng đọng lại giữa mùa động khi mọi người cùng tham cứu Thiền.

 

 

 
Four-week Intensive Chan Session at Gold Mountain Monastery in 1975

Bốn tuần thiền tình tấn tại Kim Sơn Thánh Tư vào năm 1975.

Những hành gia chân thật không những chi tham cứu lúc ngồi mà cả khi đi đứng, nằm ngủ. Khi đi đứng, lúc ngồi nằm, không giây phút nào là không tham cứu.