Thất Niệm Phật

Giới Thiệu

Phật Căn Điền

Niệm Phật Thất Tại VPTT

Trại Phật Căn

 

1975, Buddha Root Farm, Oregon

 

1975, Trại Phật Căn, Oregon
Hòa Thượng hướng dẫn bốn chúng đệ tử trẻ trong Thất Niệm Phật dưới căn lều lớn trong rừng Oregon. Biểu lộ sự Ăn Lac Phương Tây, Hòa Thượng giải thích Pháp môn niệm danh hiệu Phật A Di Đá. Ánh đèn dầu tỏa sáng làm thành lọng ánh sáng phía trên đầu của Hòa Thượng khi ngài làm sống lại phương pháp dẫn đến vãng sanh Tịnh Độ.
 

Vào mùa hè 1975, Bill Brevoort, chủ nhân Trại Phật Căn bên bờ sông Smith, gần thành phố Reedsport, tiểu bang Oregon, đã quyết định tổ chức khóa tu niệm Phật ngoài trời trên mảnh đất của mình. Ông thỉnh cầu Hòa Thượng Tuyên Hóa và bốn chúng Tu Viên Kim Sơn Thánh Tự tham gia khoá tu. Hòa Thượng chấp thuận và vào tháng 8 năm 1975, một nhóm hơn năm mươi hành giả từ khắp nơi trong nước Mỹ tụ hội lại tại trại này để tham dự khóa tu niệm Phật một tuần lễ. 

Đây là lần đầu tiền một Khóa Tu Niệm Phật theo truyền thống được tổ chức ngoài trời trên núi. Trong khoá tu này, Hòa Thượng thuyết pháp mỗi ngày hai lần vào buổi chiều và buổi tối. Ngài làm cho Pháp môn Tịnh Độ sống lại, giải thích căn bán thực hành và diễn bày quả vị tu hành. Ngài nói đơn giản đến nỗi những người hoàn toàn sơ cơ có thể hiểu được đạo lý, tuy nhiên lời nói của ngài cũng đánh thức những hành giả kinh nghiệm đi vào nơi thâm sâu của Phật Pháp. Những lời của Hòa Thượng đem lại niềm hứng khởi và chỉ dẫn cho tất cả mọi người tham gia tại Trại Phật Căn, và những lời này là kho tàng Phật Pháp cho hành giả hiện tại và tương lai.

1975, Buddha Root Farm, Oregon

Hình cho thấy Hòa Thượng chủ trì Lễ Đại Hồi Hướng thực hiện tại Tiểu Bang Oregon trb bờ biển Oregon vào lúc kết thúc Thất Niệm Phật tổ chức tại Trại Phật Căn. 
Có nhiều thiện xảo phương tiện Hòa Thượng dùng để giới thiệu Phật Pháp với những người Tây Phương trẻ tuổi. Trong trường họp ở đây, ngài di chuyển toàn khóa tu Niệm Phật từ cánh rừng Oregon sang bờ biển Oregon. Mọi người hướng mặt về hướng Tây lúc mặt trời lặn vào cuối khóa tu A Di Đà, nguyện được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, và hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh.