Kim Sơn Thiền Tự

Giới Thiệu 

Nhìn Về Quá Khứ

Đường Mười Lăm 
Vữa Xi Măng và Cát
Pháp Hội
Truyền Cúng
Trai Đường
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia
Hình Chụp Chung
Hãy Ăn Miếng Bánh
Giảng Pháp

Vài Sinh Hoạt

Lương Hoàng Bảo Sám
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia

Kim Sơn Thiền Tự Ở Đường 15

Gold Mountain Monastery at 1731, 15th St. could hold 800 people for lectures, ceremonies and meditation
 

Chùa Kim Sơn   1731, đường 15 có thể chứa 800 người đến nghe pháp, dự lễ và tọa thiền

 

Vào năm 1970, Hòa Thượng mua Kim Sơn Thiền Tự ở đường 15. Tòa nhà gạch ba tầng lầu này có lẽ đã được xây dựng vào thập niên 30 hoặc là 40 và trước đây là chổ sản xuất nệm. Bởi vì đã nhiều năm không được sửa chữa, nhiều cửa sổ bị bể, trần nhà bị dột, và đa số đèn không cháy. Mọi vật bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Tuy nhiên, so với Giảng Đường Phật Giáo, tòa nhà này cũng khá rộng và có nhiều chỗ có thể mở rộng thêm. Bởi vì lúc đó chỉ vừa đủ tiền để trang trải chi phí, tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, và cư sĩ đã cùng làm để biến nơi này thành một nơi thích hợp cho việc tu hành. Bất hạnh thay, có một số người tâm tánh không được rộng rãi lắm đã chỉ trích Hòa Thượng về việc mua một tòa nhà rộng như vậy. Họ nói rằng Giảng Đường Phật Giáo đã đủ lớn rồi. Nếu như quan điểm nầy chiếm ưu thế, thì ngày nay đã không có Vạn Phật Thánh Thành. 

Một vài năm kế đó là thời gian khó khăn. Tài chánh rất eo hẹp và tăng đoàn thì tăng trưởng; do vậy, chùa thỏa thuận với một ngôi chợ lân cận để lại những sản phẩm không bán được cho chùa với giá $1. Mỗi ngày một lần, một người đến chợ và lấy một hoặc nhiều thùng rau cải vàng lá, trái cây thâm đen, hoặc những sản phẩm khác ở các giai đoạn muc rửa khác nhau và mang về Kim Sơn Thiền Tự, nơi đây đầu bếp sẽ lựa từ trong kho tàng này để nhặt ra tất cả những gì ăn được.  Hòa Thượng nói rằng đó là họ ăn từ rác.  

Kim Sơn Thiền Tự cùng còn gọi là “hộp nước đá” bởi vì không có lò sưởi. Tòa nhà ba tầng này với những bức tường gạch đặc nầy giữ lạnh rất tốt. Thường thì bên trong tòa nhà lạnh hơn bên ngoài

 Pháp sư Hằng Tả, trang  90

"Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa. Q. II"