Kim Sơn Thiền Tự

Giới Thiệu 

Nhìn Về Quá Khứ

Đường Mười Lăm 
Vữa Xi Măng và Cát
Pháp Hội
Truyền Cúng
Trai Đường
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia
Hình Chụp Chung
Hãy Ăn Miếng Bánh Dâu
Giảng Pháp

Vài Sinh Hoạt

Lương Hoàng Bảo Sám
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia

Truyền Cúng, Kim Sơn Thiền Tự

Passing the Offerings, Gold Mountain Monastery

Hoà Thượng hướng dẫn Lễ Truyền Cúng đầu tiên, trong khi một trong nhừng đệ từ Tỳ Kheo của ngài chủ trì lễ cúng. Ngay từ đầu, Hòa Thượng đã huấn luyện các đệ tử bằng cách đặt họ vào vai trò lãnh đạo và tư thân ngài chỉ ở phía sau và hướng dẫn khi cần thiết.

Trích từ bài viết soạn bởi Thích Hằng Chi, trang 51

"Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa. Q. II"