Kim Sơn Thiền Tự

Giới Thiệu 

Nhìn Về Quá Khứ

Đường Mười Lăm 
Vữa Xi Măng và Cát
Pháp Hội
Truyền Cúng
Trai Đường
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia
Hình Chụp Chung
Hãy Ăn Miếng Bánh
Giảng Pháp

Vài Sinh Hoạt

Lương Hoàng Bảo Sám
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia

Gia Nhập Đời Sống Xuât Gia, Kim Sơn Thiền Tự

 

 

Entry into Monastic Life, 1973

Hình chụp chung sau buổi Lễ Xuất Gia vào tháng 11, 1973

 

 

Đứng sau Hòa Thượng là 6 vì tăng mới:


1- Hằng Phúc, Quả Man, vị thí chủ của Giảng Đường Phật giáo Hương Cảng
(đứng ngay phía sau Hòa Thượng]
2- Hằng Phủ (Phủ: cái búa): lúc còn là người tại gia đã đến phỏng vấn Hòa Thượng và có mang theo một cái búa đựng trong bọc giấy. Những thị giả của Hòa Thượng đều không biết sự việc này cho đến khi đích thân Hòa Thượng bảo mở bọc giấy và những đồ bên trong được phơi bày ra (đứng giữa 3 vì tăng).
3- Hằng Trân (Trân: quý giá): người đã phiên dịch tiểu sử Hòa Thượng và Kinh A Di Đà sang tiếng Tây Ban Nha (bên cạnh Hằng Phúc/Quả Man]
4- Hằng Không (Không: trống không): người đã nhịn đói 72 ngày, tri chú Lăng Nghiêm 8 giờ mỗi ngày trong một khoãng thời gian và có thể thiền định hơn 12 giờ liên tục mà không đổi tư thế ngồi kiết già của mình (người cao nhất trong hình).
5- Hằng Lộc (Lộc: giàu có): người con trai độc nhất của một thương gia ở San Francisco; và
6- Hằng Trọng: một phụ nữ trẻ đến từ Nam Phi

 

 

Entry into Monastic Life, 1976

Hòa Thượng chủ trì Lễ Xuất Gia, 1976.

Vào năm 1976, có thêm bổn vị nam nữ quyết định xuất gia. Các vị này là Thầy Hằng Thật và Thầy Hằng Thuận, và Sư Cô Hằng Chu, và một vị tăng nữa là người đệ tử xuất gia Á Châu đầu tiên từ khi Hòa Thượng đến Tây Phương.
 

 

Trích dẫn từ một bài viết sưu tập bởi Shi Hengchi, trang 55, 56
“Tưởng Niệm Hòa thượng Tuyên Hóa, Q. II"