Kim Sơn Thiền Tự

Giới Thiệu 

Nhìn Về Quá Khứ

Đường Mười Lăm 
Vữa Xi Măng và Cát
Pháp Hội
Truyền Cúng
Trai Đường
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia
Hình Chụp Chung
Hãy Ăn Miếng Bánh
Giảng Pháp

Vài Sinh Hoạt

Lương Hoàng Bảo Sám
Gia Nhập Đời Sống Xuất Gia

Giới Thiệu: Kim Sơn Thiền Tự

Gold Mountain Monastery

 

Địa Chỉ:

800 Sacramento Street,
San Francisco,
CA 94108
U.S.A.


Tel:


(415) 421-6117


Fax:


(415) 788-6001
Kim Sơn Thiền Tự tọa lạc trong khu phố Người Hoa đông đúc ở San Francisco là nơi có cộng đồng người Hoa đông nhất ở bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ.


Hòa Thượng thành lập Kim Sơn Thiền Tư vào năm 1970 tại đường số Mười Lăm (sau nầy dời vùng phố Người Hoa ở San Francisco vào năm 1986). Việc thành lập ngôi tu viện này đánh dấu sự khởi đầu một hệ thống tu viện do Hòa Thượng thành lập sau này tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Á Châu dưới sự đảm trách của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới.