Viện Tôn Giáo Thế Giới tại Tu Viện Phật Giáo Berkeley

Giới Thiệu
Viễn Kiến của Hòa Thuượng
Các Sinh Hoạt

Viễn Kiến của Hòa Thượng

Vào ngày 27 tháng 10 năm 1994, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới thành lập một Đạo Tràng mớigần trường Đại học UC Berkeley. Hòa Thượng cho thấy tầm nhìn của ngài đối với Đạo Tràng mới này:

Hãy gọi "Viện Tôn giáo Thế giới". Trong nhiều năm qua tôi đã nói với quý vị về các kế hoạch thiết lập một trung tâm tôn giáo thế giới, đây là . Mục đích của Viện nghiên cứu tôn giáo trong sự hòa hợp với các tôn giáo khác. Chúng ta không chống lại bất cứ tôn giáo của người nào, cũng không chối bỏ tôn giáo của bất cứ ai. Thay vào đó, chúng ta nghiên cứu các chân lý tôn giáo cùng với tín ngưỡng khác. Phạm vi tâm trí chúng ta nên mở rộng để truyền bá tinh thần tận vô biên của Vạn Phật Thánh Thành. Đừng để tâm trí quý vị quá hạn hẹp. Hãy sử dụng Sáu Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành như chất xúc tác cho việc nghiên cứu của quý vị.

Hòa Thượng nói tiếp:

Ngôi chùa này sẽ bao gồm một diễn đàn công cộng, nơi chúng ta đến để tăng thêm sự hiểu biết của chúng ta về tôn giáo. Chúng ta sẽ mời các tôn giáo khác trình bàytưởng cách thực hành của họ. Phần quan trọng nhìn vào các đạo lý của mỗi tư tưởng hay tập tục khác biệt. Nếu quý vị thể đạt đến mức độ đó, mọi người sẽ tự tìm đến một cách tự nhiên. Nếu quý vị không nghiên cứu các đạo lý thì dù hình ảnh Đức Phật đẹp đẽ hay khung cảnh đẹp đẽ cũng sẽ không đủ để đưa họ vào cửa.

Chúng tôi đặc biệt lấy cảm hứng từ sự chỉ dạy của Hòa Thượng về các chương trình ngài muốn thiết lập tại Viện Tôn giáo Thế giới Berkeley:

Chương trình có thể kết hợp thời gian thiền định mỗi buổi sáng buổi tối, theo sau là một diễn đàn cho các cuộc thảo luận về tôn giáo vào buổi tối. Trong các lớp học khi nhiều người Công giáo, quý vị thể tìm hiểu về đạo Công giáo, khi nhiều người Do Thái,
quý vị có thể học Do Thái giáo, hay Hồi giáo, hay Nho giáo, vv... Hãy mời những diễn giả nổi tiếng của các tôn giáo để đến thuyết giảng. Chúng ta người tổ chức và hỗ trợ, nhưng không phải là những người duy nhất thuyết giảng ở đây. Tìm hiểu tôn giáo khác với một tinh thần hợp tác nhiệt tình, cởi mở.