Viện Tôn Giáo Thế Giới tại Tu Viện Phật Giáo Berkeley

Giới Thiệu
Viễn Kiến của Hòa Thuượng
Các Sinh Hoạt

Giới Thiệu: Viện Tôn Giáo Thế Giới tại Tu Viện Phật Giáo Berkeley

Institute for World Religions at the Berkeley Buddhist Monastery


 

Địa chỉ:

2304 McKinley Avenue,
Berkeley, CA 94703
U.S.A.


Điện thoại


(510) 848-3440
(510) 548-4551


Email:


paramita@drba.org 


Viện Tôn Giáo Thế Giới tại Tu Viện Phật Giáo Berkeley

 

Được thành lập vào năm 1994, Viện tọa lạc gần trường Đại Học Berkeley. Mục đích của Viện học hỏi các chân lý tôn giáo trong tinh thần hòa hợp với các tôn giáo khác, không chối bỏ hay chống lại bất cứ tôn giáo nào, cũng không khuyến khích việc từ bỏ tôn giáo của bất cứ ai. Sáu Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành được dùng như những tông chỉ hướng dẫn của Viện.  Truỵền bá tinh thần Vạn Phật Thánh Thành với tâm cởi mở rộng lớn, Viện thành viên các tôn giáo khác đến diễn giảng, giúp chúng ta hiểu biết sâu hơn về tư tưởng và cách thực hành của họ. Viện Tôn Giáo Thế Giới cung cấp mỗi ngày hai lần thiền tập, mỗi lần một giờ và những chương trình buổi tối và cuối tuần giúp hội thoại giữa các tôn giáo, khoa học và nhân văn. Tất cả những người tìm cầu chân lý đều mong muốn khám phá trí tuệ sẵn có, làm lợi ích chúng sanh, và mang lại sự hòa hợp trên thế giới đều được mời đến để cùng học hỏi và tu tập.