Quy Y

Transmitting the Three Refuges, 1968

Hòa Thương đã thâu nhận các đệ tử nhiều lần trong suốt mùa hè đầu tiên đó. Ngài truyền tam quy vào tháng 7. Phía sau Ngài là tượng Đức Phật màu trắng do chính Ngài nặn lên.

Truyền tam quy, 1968.

 

Bob and Fran Laughton, and Barbara Waugh takes refuge

Anh Bob, cô Fran Laughton và Barbara Waughe đang quy y.
 

Trong số những người trở thành đệ tử của Ngài  có anh Bob và Fran Laughton (lúc đó vẫn chưa lập gia đình) và Barbara Waugh (sau này có được may mắn hiếm hoi được Hòa Thương chủ trì hôn lễ của cô với anh Ernie tại giảng đường Phật giáo). Barbara và Fran cả hai đều là y tá, hiện nay đang làm việc tại thung lũng Ukiah và thường xuyên đi dự lễ cùng với gia đình tại Vạn Phật Thành.

 

Anh Bob và Fran sống cùng nhau hơn 10 năm mà không có con và sau khi làm thử nghiệm nhiều lần mới biết là họ không thể có con. Họ thành tâm cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, và cuối cùng Fran đã sinh được 2 bé trai mạnh khỏe – một kỳ công mà bác sĩ không thể tin được.

.