Giảng Đường Phật Giáo tại San Francisco

Giới Thiệu

Nhìn Về Quá Khứ

Mạch Pháp Tổ Sư
Dạy Thiền
Thuyết Pháp
Các Pháp Hội
Quy Y
Trên Mái Nhà
Các Bài Học Hoa Ngử
Lớp Pháp Khí

Giới Thiệu: Giảng Đường Phật Giáo tại San Francisco

Buddhist Lecture Hall, San Francisco

Giảng Đường Phật Giáo tại San Francisco
 

Theo chỉ thị của Hoà Thượng Tuyên Hoá, giảng đường Phật Giáo đã được thành lập từ năm 1958 do những đệ tử của ngài tại Hồng Kông, Madalena và Stella Tam lúc đó đang du học tại Hoa Kỳ. Giảng Đường Phật Giáo ban đầu bắt nguồn như là một chi nhánh của Giảng Đường Phật Giáo tại Hồng Kông và đã trở thành một nơi khởi nguồn cho việc truyền bá Chánh Pháp tại Hoa Kỳ.

Khởi đầu từ vài tầng hầm của những toà nhà (trên đường Pacific và Clay), Giảng Đường được dời đến tầng trên trong toà nhà của hiệp hội Khai Bình ở phố Tàu không lâu sau khi Hoà thượng Tuyên Hoá đê1n Hoa Kỳ vì chỗ tầng hầm cũ quá ẩm thấp để cư trú. Vào năm 1963, ngài đã dời Giảng Đường đến đường Sutter. Vào năm 1967 khi các nhân duyên hội đủ, ngài lại dời Giảng Đường Phật Giáo về phố Tàu, cư ngụ tại tầng trên của đền Thiên Hậu tại đường Waverly. Tại đây, Giảng Đường trở thành một trung tâm của các hoạt động phật giáo đa dạng cho tới khi có sự thành lập của thiền viện Kim Sơn vào năm 1970.