Lịch Sử Long Beach Thánh Tự

Buddha Hall


Phật Điện.


HòaThượng:


Tất cả quý vị nên biết chùa Long Beach Thánh Tự được thành lập như thế nào.

Bà Hồ Quả Tướng (Helen Woo):

Chúng ta rất may mắn có được nơi tốt đẹp như vậy. Trước đây nơi này là một tu viện Công giáo. Các nữ tu đã sống ẩn dật ở đây trong 40 năm. Vì họ không bao giờ đi ra ngoài nên họ có phòng khám bịnh riêng, lò nướng bánh mì và bánh ngọt riêng. Mặc dầu người ta cúng dường cho họ nhưng tu viện này không hoàn toàn mở cửa cho công chúng. Chỉ có một khu vực nhỏ ở phía trước dành cho khách thăm viếng, nhưng phần còn laị của tu viện thì đóng cửa đối với công chúng. Sau này, khi cảm thấy nơi này không còn thích hợp với nhu cầu của mình nữa, các nữ tu đã dời đến một điạ điểm mới ở Santa Barbara. Thế là cơ hội của chúng ta lại đến. Hòa Thượng đã đến xem và cũng rất thích tu viện này.

HòaThượng:

Tôi chỉ nghe con mô tả về nó thôi. Tôi đã không đến đây trước khi chúng ta mua nó.

Bà Hồ Quả Tướng :

Tất cả những công việc này, tôi luôn là người đầu tiên đi xem chỗ mới. Và nếu được Hòa Thượng đồng ý qua điện thoại thì chúng tôi mới tiến hành thủ tục mua bán. Thật sự chúng ta rất may mắn có được nơi này. Đó là một cột mốc nổi tiếng ở Long Beach vì các nữ tu đã sống và tu hành ở đây trong 40 năm. Tất cả tín đồ công giáo địa phương đều biết đến nơi này. Nếu quý vị chỉ nhắc đến góc đường Redondo và Ocean thì ai ai cũng sẽ biết. Khi chúng tôi mua nơi này, chúng tôi yêu cầu người ta để laị bức tượng Đức mẹ Đồng trinh Mary ở phía trước vì chúng ta cũng tôn thờ Đức mẹ như Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngay cả bây giờ, các tín đồ đạo Thiên Chúa vẫn đến làm lễ và mang nhiều hoa tươi đến cúng dường Đức mẹ hàng ngày.

Virgin Mary in the garden

Tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Mary trong sân Chùa.

Trước đây thì không có khu vực đủ lớn để làm Chánh điện. Chánh điện mà chúng ta đang ngồi bây giờ trước đây là một khu vườn. Sau khi vẽ mẩu thiết kế và xin phép chính quyền điạ phương, chúng tôi đã chuyển biến khu vườn đó thành Chánh điện.

HòaThượng:

Tất cả quý vị nên biết lịch sử hình thành của chùa Long Beach Thánh Tự. Vạn Phật Thánh Thành đã mua nó mà không ai phải trả đồng xu nào cả. Tôi nhớ rất rõ lịch sử của mỗi ngôi chùa chúng ta.

Tôi muốn nói với quý vị rằng, từ nay trở đi, quý vị có thể cúng dường tùy theo khả năng của quý vị – muốn làm lễ siêu độ người chết, sửa sang chùa, vân vân. Dù bây giờ chúng ta có rất nhiều chùa và những chi phí cũng không nhỏ, nhưng chúng ta vẫn có thể xoay xở để lo việc ăn mặc cho mọi người, và không ai sẽ phải chịu lạnh cóng hay bị đói.

Bây giờ là đệ tử của tôi thì quý vị nên biết thầy của mình cũng nghèo và quý vị phải theo tôi trong sự nghèo nàn. Một khi quý vị có tiền thì bao nhiêu phiền toái đến và qúy vị sẽ không thể tu hành được. Một khi có tiền của, quý vị sẽ muốn ăn uống, và vui chơi – quý vị sẽ không thể dừng lại. Quý vị sẽ không như thầy của mình, người xử dụng tờ giấy lau miệng trong nhiều ngày. Tôi không nghĩ có người đệ tử nào của tôi làm như thế.

Tất cả quý vị đến từ các quốc gia tự do và không biết thế nào là tiết kiệm. Vì lý do đó, tôi không muốn giống như những kẻ ham tiền chỉ biết nói: “Mệnh trời gọi là Tiền, phát triển thuận theo tính gọi là Tiền. Cái Tiền ấy không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát.“ (*)

Hôm nay tôi thấy rất vui. Ngôi chùa này lớn hơn nhiều so với ngôi chùa chúng ta đã có ở trên đường Huntington Drive vào năm 1976. Nó có một khu vườn và nhìn ra biển, và không khí thì khá mát mẽ.

p. 119 - 120, In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. III"

 

Chú thích của ban Phiên Dịch Việt Ngữ:

(*) Đây là một lối đổi chữ để nhấn mạnh. Trong sách Trung Dung có câu:

 

天命之謂性;

率性之謂道;

修道之謂教

道也者, 不可須臾離也;

可離, 非道也

 

Thiên mệnh chi vị tánh;

suất tánh chi vị Đạo;

Tu đạo chi vị giáo.

Đạo dã giả, bất khả tu du ly dã;

Khả ly, phi Đạo dã.

 

Mệnh trời gọi là Tánh,

Phát triển thuận theo tánh gọi là Đạo,

Tu dưỡng theo Đạo gọi là Giáo.

Cái Đạo ấy, không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát;

Nếu có thể xa rời được thì đã không phải là Đạo.

Hòa Thượng dùng câu này nhưng đổi chữ Đạo thành chữ Tiền và rút ngắn lại:

“Mệnh trời gọi là Tiền, phát triển thuận theo tính gọi là Tiền. Cái Tiền ấy không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát.“

 để chỉ những kẻ tham Tiền thì chỉ tu Tiền mà không lo tu Đạo.