Tòa nhà Quản Trị

Giới Thiệu

Hồi Tưởng

Dùng Đạo Đức Để Cảm Hóa Người
Sư Phụ, Ngài Vẫn Còn Nhớ Con Sao ?

Giới Thiệu: Tòa nhà Quản Trị

The Administration Building -- the first stop for visitors at the City of Ten Thousand Buddhas.

The Administration Building -- the first stop for visitors at the City of Ten Thousand Buddhas.
 

Khi đến Vạn Phật ThanhThanh, khách cần đến ghi danh tại Văn Phòng Chính trong Tòa Nhà Quản Trị để tiện việc sắp xếp. Tòa nhà Quản Trị có phòng Triển Lãm, Tiệm Sách và Quà Lưu Niệm. Phòng Triển Lãm trưng bày những hình ảnh về lịch sử hoằng pháp 30 năm của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới cùng các hình ảnh về cuộc đời Hòa Thượng Tuyên Hóa. Nhiều thủ bút của Hòa Thượng cũng được trưng bày. Tiệm Sách và Quà Lưu Niệm có bán những hình tượng Phật cùng những sách, băng các kinh giảng và khai thị. Ngoài ra còn có các ấn bản nguyệt san Vajra Bodhi Sea đã xuất bản hơn 30 năm qua. Các sách báo xuất bản không những chỉ truyền bá lời dạy của Đức Phật mà còn xiển dương sự trao đổi văn hóa giữa Đông Phương và Tây Phương..

Inside the reception center -- an atmosphere of warm hospitality

 

Trong khu tiếp khách - không khí chào đón ấm cúng. Vào năm 1991,một trung tâm tiếp khách thường trực được lập ra trong Tòa Nhà Quản Trị để khách đến viếng Thánh Thành có thể nêu ra những để nghị hay thắc mắc bất cứ lúc nào.