Nhà Chuông Trống

Nhà Chuông Trống

Bell and Drum Hall

Nhà Chuông Trống

Tiếng chuông từ Thung Lũng Sâu  vang khắp Pháp Giới