Ngũ Quán Đường

Giới Thiệu
Tiểu Trai Đường
Lễ Khánh Thành
Tho Trai

Giới Thiệu: Ngũ Quán Đường

The Five Contemplations Vegetarian Dining Hall.

Ngũ Quán Đường

Vào mùa thu 1982, Vạn Phật Thánh Thành xây dựng nhà ăn Ngũ Quán Đường rộng lớn. Ngũ Quán Đường có sườn hình chữ A với những tấm kim loại cứng bằng nhôm, và có hơn mười cửa sổ và cửa trần. Trai Đường này có nhiều ánh sáng và thoáng khí tự nhiên. Bên trong khoảng không gian rộng lớn này, Tăng đoàn và cư sĩ nội trú tuân theo nghi thức tu viện khi thọ trai. Họ chỉ dùng thức ăn chay thuần khiết không có thịt, hải sản, thịt gà, trứng hay ngũ vị tân như hành, tỏi, hẹ, củ kiệu... Mọi người bắt đầu bữa ăn bằng cách tham quán Tam quán: Tôi nguyện bỏ tất cả điều ác, Tôi nguyện tu tất cả điều thiện; Tôi nguyện độ thoát tất cả chúng sanh. Sự yên lặng được duy trì suốt bữa ăn và mọi người quán tưởng Ngũ quán. Thông thường còn có những pháp thoại giúp mọi người được đầy đủ pháp hỷ.