Viện Đaị Học Phật Giáo Pháp Giới

Giới Thiệu 

Các Khóa Học

Hoạt Động

Các Khóa Học

Sanskrit Class

Sanskrit Class.

Nội dung các khóa học của Viện Đaị Học Phật Giáo Pháp Giới gồm chính yếu là Chánh Pháp. Ban giảng Huấn và sinh viên đều xem đây là mục tiêu trong việc nỗ lực học hỏi và tu tập của họ. Mọi người cùng nghiên cứu với nhau để đạt đến từ bi và trí tuệ tối thượng. Trong môi trường như vậy, lối sống của mọi người thể hiện qua viện tự kỷ luật bản thân gắt gao. Dầu là sinh viên hay giáo sư, xuất gia hay tại gia, nam hay nữ, trẻ hay già, mọi người được đối xử với sự từ bi bình đẳng. Không có sự phân biệt giai cấp hay dị biệt cá nhân. Mỗi cá nhân và phong tục của mọi nền văn hóa đều được tôn trọng. Ngoài môi trường vật lý bao gồm sinh viên, thầy cô, sách vở, giảng đường, đặc điểm thực sự và thâm sâu của Viện Đaị Học Pháp Giới là xem Pháp Giới là thể và Chánh Pháp là dụng. Mọi chốn đều là lớp học, mọi sự đều là bài học. Mọi người luôn luôn hỗ tương xây dựng nhân cách và tài năng của nhau. Tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh, mọi sự vật đều có thể giúp chúng ta học hỏi và luôn cho chúng ta cơ hội để gây tạo công đức, tăng trưởng thiện pháp, và hoàn thiện trí tuệ.

Viện Đaị Học Phật Giáo Pháp Giới  hướng dẫn lớp những thành viên cộng đồng địa phương học viết Hoa Ngữ bằng bút lông

Dharma Realm Buddhist University offers a course of Chinese brush calligraphy to members of the local community