Nhà Khách

Nhà Khách

Guest Building

Nhà Khách.

 

Tòa nhà đẹp này là tòa nhà lâu xưa nhất trong khuôn viên Đaị Học, là trung tâm các sinh hoạt học đường. Các lớp học của Viện Đaị Học Pháp Giới thường được tổ chức tại đây. Nhà Thờ Chủ Nhật, một hoạt động phố biến, dùng phòng thiền ở lầu hai. Các buổi họp đủ loại được tổ chức tại phòng họp lầu một. Có nhiều khu đặc biệt, gồm cả phòng có đủ phương tiện để học Tiếng Anh Là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL) và phòng lưu trữ các tài liệu kiến trúc v.v… cùng nằm tại đây.