Nhà Đại Bi

Giới Thiệu
Câu Viết Để Lại

Giới Thiệu - Nhà Đại Bi

Great Compassion House

Nhà Đại Bi

Nhà Đại Bi là một phần trong các toà nhà bên nam, bao gồm mười một toà nhà nối nhau bằng những hành lang kiến trúc kiểu Tây Ban Nha và một sân rộng. Hiện tại, một phần của những tòa nhà này dùng làm nơi cư trú cho các vị tăng cao niên, một phần dùng làm khu nội trú cho các học sinh và sinh viên nam đang theo học trường Trung Học Bồi Đức và Đaị Học Pháp Giới.