Nhà Đại Bi

Giới Thiệu
Câu Viết Để Lại

Câu Viết Để Lại

Một năm nọ Vạn Phật Thánh Thành tổ chức Đại Giới Đàn. Các vị Cao Tăng Thạc Đức từ khắp nơi trên thế giới được mời đến. Sau buổi lễ, một đệ tử để ý thấy có một câu viết nguệch ngoạc trên một tấm bảng tại Nhà Đại Bi. Câu viết là "Thật nhiều phòng. Tiếc rằng không có người.”. Người đệ tử đó cảm thấy nóng giận vì nghĩ rằng lời viết đó mỉa mai Vạn Phật Thánh Thành.

Khi vừa thấy Hòa Thượng, người đệ tử lập tức nói lại điều mình thấy. Hòa Thượng an nhiên, mỉm cười và hỏi lại người đệ tử: "Con sẽ trả lời cho câu viết đó như thế nào?”. Người đệ tử thú nhận rằng không biết phải trả lời như thế nào. Hòa Thường nói: "Đơn giản lắm. Hãy đọc lại cho Thầy nghe một lần nữa.”. Người đệ tử đọc: “Thật nhiều phòng. Tiếc rằng không có người.” Hòa Thượng trả lời "Con có thể trả lời là: Nhưng có chư Phật!”