Trường Nữ Tiểu Học Dục Lương và Trường Nữ Trung Học Bồi Đức

Giới Thiệu

Các Lớp Học

Sinh Hoạt

Các Lớp Học

Lively interaction between teacher and students at Developing Virtue Girls School

Trao đổi ý kiến giữa cô giáo và học sinh tại  trường Nữ Trung Học Bồi Đức.

Trường Tiểu Học Dục Lương và Trung Học Bồi Đức nhằm bồi đắp các giá trị căn bản của con người như Trung, Hiếu cho các em học sinh, dạy các em biết giữ gìn thân thể, quý mến gia đình, thương yêu đất nước các em. Khi trường mới thành lập, các học sinh hầu hết là con cái các cư sĩ sống tại Vạn Phật Thánh Thành. Sau hơn hai mươi năm, trường đã lớn mạnh đều đặn và nhận được những sự khen thưởng xuất sắc từ các tỉnh và thành phố lân cận Vạn Phật Thánh Thành. Nhiều phụ huynh Hoa Kỳ đã chuyển con em từ các trường công lập khác và đưa các em đến học tại Vạn Phật Thánh Thành để các em được ở trong môi trường thanh tịnh đạo đức có thể chú tâm học hành.

Sau khi tốt nghiệp trường Trung Học Bồi Đức và nộp đơn vào các Đại Học, các em được xem là rất độc đáo vì trường các em chú trọng về đạo đức, ăn chay, và tách biệt nam nữ. Nếp sống thanh tịnh, đơn giản tại trường giúp các em tập trung tinh thần và học hỏi tốt đẹp. Nhiều đại học lớn tại Hoa Kỳ tìm kiếm và thâu nhận các học sinh có những căn bản văn hóa khác nhau. Bởi vì học sinh trường Trung Học Bồi Đức có những căn bản văn hóa như vậy, nhiều đại học lớn đã tranh dành thâu nhận các em. Có những học sinh tốt nghiệp từ trường Trung Học Bồi Đức đã được các trường như Đaị Học Stanford, Đại Học Berkeley, Đại Học Davis, Đại Học MỊT (Massachusetts Institute of Technology) và Đại Học Los Angeles thâu nhận và cấp học bổng.
l

Từ bài của Zhang Baihua, p. 91 - 92
"In Memory of the Venerable Master Hua, Vol. I"