Thư Viện Đại Học Pháp Giới

Thư Viện Đại Học Pháp Giới

The Dharma Realm Buddhist University Library

Thư Viện Đại Học Pháp Giới

Thư Viện Đại Học Pháp Giới là thư viện lớn nhất tại Quận Hạt Mendocino. Thư viện nằm trong một tòa nhà gạch kiến trúc kiểu Tudor nằm giữa Vạn Phật Thánh Thành và mở cửa cho tất cả sinh viên, thầy cô giáo và các cư dân của Vạn Phật Thánh Thành. Ngoài các sách thông thường bằng Anh ngữ và Hoa ngữ, thư viện đặc biệt có nhiều bộ kinh sách bằng Hoa Ngữ, Anh ngữ và sách về Phật giáo.


A rich treasure house

Một kho tàng phong phú. Quý vị có thể thamn viếng và làm quen với các tư tưởng vĩ đại của quá khứ và hiện tại.

 

Thêm vào đó, thư viện còn có các sách giáo khoa, băng và văn chương ngoại ngữ. Phần tập san gồm các sách xuất bản định kỳ về Phật học và Phật giáo. Có rất nhiều sách về Phật Giáo Trung Hoa, gồm lời giảng về Kinh Điển Phật Giáo chánh thống và bản dịch các kinh điển đó sang các ngôn ngữ khác. Ngoài ra còn có phần sưu tập các tài liệu bằng vi phim  về Phật Giáo Tây Tạng.