Diên Thọ Đường

Giới Thiệu

Bài Vị Cầu An Diên Thọ

Bài Vị Cầu An Diên Thọ

Life Lengthening Plaques

Bài Vị Cầu An Diên Thọ.

Diên Thọ Đường là nơi các phật tử có thể thỉnh cầu bài vị trường thọ cho mình và cho thân nhân trong gia đình để công đức cầu nguyện và việc tụng kinh hàng ngày tại Thánh Thành có thể hồi hướng cho sức khỏe của họ.