Cổng Tam Quan

Giới Thiệu
Lễ Lạy Hành Hương

Những Chữ Khằc

Bên Trên Cổng
Câu Đối

Nhìn Lại

Lễ Khởi Công
Lễ Khánh Thành
Phản Đối Tại Cổng Chùa

 

Giới Thiệu: Cổng Tam Quan

Entrance to the City of Ten Thousand Buddhas: The Threefold Gate of Morality, Concentration and Wisdom

Lối vào Vạn Phật Thánh Thành:
Cổng Tam Quan Giới Định Huệ

Cổng Tam Quan tại lối vào Vạn Phật Thánh Thành được xây dựng vào năm 1980 có mái màu vàng tường bằng gạch đỏ (sau này được sơn màu vàng nhạt) là biểu tượng của Chùa. Phía trên cổng có sàn có thể dùng như khán đài để thuyết Pháp. Đồng cỏ chung quanh cổng đủ chỗ cho hơn mười ngàn thính chúng.