Cổng Tam Quan

Giới Thiệu

Lễ Lạy Hành Hương

Những Chữ Khằc

Bên Trên Cổng

Câu Đối

Nhìn Lại

Khởi Công

Lễ Khánh Thành

Phản Đối Tại Cổng Chùa

Lễ Khánh Thành

October 31, 1982 (19th of the 9th lunar month) Day of Guanshiyin Bodhisattva's Leaving the Home-life. Scene from the Triple-arched Mountain Gate at the City of Ten Thousand Buddhas

Cảnh cổng Tam quan Vạn Phật Thánh Thành vào ngày 31 tháng 11 năm 1982 (ngày 19 tháng 9 âm lịch), ngày lễ Bồ tát Quán Âm Xuất Gia. .


Vào ngày 31 tháng 11 năm 1982 Vạn Phật Thánh Thành tổ chức một Pháp Hội lớn để đánh dấu hoàn tất và cùng khánh thành cổng Tam Quan ở lối vào, Vạn Phật Bảo Điện và Ngũ Quán Đường. Hàng ngàn người từ Hoa Kỳ và hàng trăm người từ Tân Gia Ba, Mã Lai, Đài Loan, Hương Cảng và các quốc gia khác đến tham dự. 

Bắt đầu với lễ cắt băng khánh thành tại Cổng Tam Quan là nơi bắt đầu đi vào Vạn Phật Thành Thành. Kiến trúc ba cổng hình vòng cung to lớn xây theo kiểu cổng tu viện Á đông truyền thống và được lợp mái ngói màu vàng đặt từ Đài Loan. Trong buổi lễ khánh thành, có các bài diễn văn của các viên chức chính phủ Hoa Kỳ là những khách mời đặc biệt hôm đó, của thành viên các phái đoàn Á Đông và Los Angeles, và của Hòa Thượng Tuyên Hóa, Giám Đốc Hội Phật Giáo Trung Mỹ (sau này được đổi tên thành Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới) và là Viên Trưởng Viện Đại Học Pháp Giới.