Vô Ngôn Đường

Giới Thiệu

Thoáng Nhìn Về Quá Khứ

Liêu Thất Hòa Thượng

Lớp Học Về Chư Tổ Phật Giáo

SLớp Học Chú Lăng Nghiêm

Giới Thiệu: Vô Ngôn Đường

The Hall of No Words

Vô Ngôn Đường.

Im lặng là lời nói
Nói năng là không lời.

Vô Ngôn Đường, nơi Hòa Thượng thường tổ chức các lớp học cho đệ tử trong những năm ban đầu. Liêu phòng nơi cư trú của Hòa Thượng, ở lầu hai.

Vô Ngôn Đường này là nhà kỷ niệm có xá lợi của Đức Phật, xá lợi của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, và xá lợi Hòa Thượng Tuyên Hóa. Vào những ngày đặc biệt, Vô Ngôn Đường mở cửa cho công chúng, để mọi người có thể vào chiêm bái.