Diệu Ngữ Đường

Giới Thiệu

Nhìn Lại Quá Khứ

Lớp Câu Đối
Tu Hành Thời Đại Không Gian

Giới Thiệu: Diệu Ngữ Đường

Wonderful Words Hall

Diệu Ngữ ĐườngDiệu lý Phật Pháp khó nói ra
Khi tỉnh thức một lời cũng quá nhiều !

Chỉ vì chúng say mê quá sâu
Lời phải nói ra chỉ là phương tiện.

 


Qua nhiều năm, Diệu Ngữ Đường là nơi bốn chúng đệ tử tại Vạn Phật Thánh Thành cùng đến để nghiên cứu những ngành học khác nhau. Ngoại trừ việc vân tập hàng ngày để nghe buổi giảng được thâu băng của Hòa Thượng tại Vạn Phật Điện, hầu hết các khóa học và lớp câu đối do Hòa Thượng giảng dạy đều tổ chức tại Diệu Ngữ Đường.

Pháp Sư Thich Hằng Thi kể lại:

Vào buổi chiều khi chúng tôi có buổi giảng Kinh tại Diệu Ngữ Đường, Hòa Thượng luôn luôn đến trước đại chúng. Nhưng thay vì ngồi vào chỗ ngồi của ngài ở phía trên thì ngài làm gì? Ngài đứng cạnh cửa ra vào.

Dẫu vào mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức, ngài đứng đó nhìn từng người chúng tôi khi chúng tôi đi vào Diệu Ngữ Đường vừa đi vừa niệm Phật. Sau buổi giảng, Hòa thượng cũng đi ra trước đại chúng, và một lần nữa, ngài đứng cạnh cửa ra vào nhìn chúng tôi khi chúng tôi đi ra từng người một, dường như là tiễn chúng tôi đi. Không ai biết được Hòa Thượng tiếp tục đứng ở đó bao lâu sau khi chúng tôi đã đi khỏi, bởi vì ngài là người ra cuối cùng.