Vạn Phật Thánh Thành

Giới Thiệu
Lịch Sử
Mục Tiêu
Bản Đồ Đến VPTT
Thăm Viếng Qua Bản Đồ
Nhạc VPTT
Kỷ Niệm 10 Năm
Kỷ Niệm 20 Năm

Truyền Thống

Ngày Ăn Một Bửa Lúc Trưa & Luôn Mặc Áo Giới
Sáu Đại Tông Chỉ
Ba Đại Tông Chỉ

Kỷ Niệm Mười Năm

An auspicious cloud shaped like a phoenix was formed after the Earth Store Assembly

Mây lành hình dáng như chim phượng hoàng sau Pháp Hội Địa Tạng.

Vào ngày 5 tháng Bảy, 1986 đánh dấu kỷ niệm mừng mười năm thành lập Vạn Phật Thánh Thành, hàng trăm vị khách đến tham dự lễ kỷ niệm. Ngày đó, Hòa Thượng bắt đầu chương trình huấn luyện Trụ Trì tại Vạn Phật Thánh Thành bằng bài thơ sau:

Hôm nay ta đứa con đến chỗ ngồi của Pháp Vương.

Ta hy vọng từ chốn Bồ Đề con sẽ không bao giờ thối chuyển.

Tự mình làm gương giáo hóa chúng sanh.

Hãy là gương mẫu và là vị thầy tôn quý nhất trong trời người.

Sau lần huấn luyện đầu tiên đó, nhiều vì tăng đệ tử của Hòa Thượng đã luân phiên trong vị trí Trụ Trì tập sự, tiếp nối tinh thần học hỏi và chia sẻ.

Lễ hội ba ngày bao gồm lễ cầu nguyện hàng năm cho sự bình an của đất nước Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 (ngày lễ Độc Lập) và lễ tốt nghiệp chương trình Huấn Luyện Tăng Ni và Cư Sĩ vào ngày 6 tháng 7. Hòa Thượng khai thị những người mới tốt nghiệp như sau: 

Trong những năm huấn luyện vừa qua, quý vị đã kiên nhẫn chịu khó nhọc và đã bớt đi rất nhiều tập khí và lỗi lầm. Được nhận sự huấn luyện và kỷ luật này, quý vị đã có được vị trí trong cộng đồng Phật Giáo.

Bây giờ, tùy theo khả năng mình, hay trở thành một món quà Phật Pháp cho thế giới. Quý vị hãy xem đó là trách nhiệm của mình.

Báo Vajra Bodhi Sea, tháng 8 1986.