Vô Ngôn Đường

Giới Thiệu

Thoáng Nhìn Về Quá Khứ

Liêu Thất Hòa Thượng

Lớp Học Về Chư Tổ Phật Giáo

Lớp Học Chú Lăng Nghiêm

Lớp Học Về Chư Tổ Phật Giáo

The Master teaching a class on the Buddhist Patriarchs.

Hòa Thượng đang dạy lớp học về Chư Tổ Phật Giáo tại Vô Ngôn Đường.Lúc giảng về chư Tổ, Hòa Thượng đều viết kệ tám câu cho mỗi vị Tổ.

Lớp học của Ngài được tổ chức như một phần của khóa học về Phát Triển Trí Tuệ Nội Tại, trong lòp các đệ tử được yêu cầu giải thích bằng Hoa ngữ trước rồi đến bằng Anh ngữ về bài văn viết trên bảng. Sau khi nhiều đệ tự thực tập giải thích bài học xong thì Hòa Thượng mới nói lên phần giải thích của ngài. Những lớp học như vậy thường kéo dài bốn hoặc năm giờ đồng hồ và là môi trường cho nhiều loại học hỏi khác nhau, sự cống hiến của Hòa Thượng cho việc giáo dục là một trong những bài học chánh yếu.

Hòa Thượng thường dạy từ sáng sớm (6 giờ hoặc 6 giờ rưỡi sáng) vì nhiều lý do:

1. Để những người nấu bếp có thể tham dự các lớp này trước khi họ vào nhà bếp làm việc.
2. Để thầy cô giáo và học trò có thể tham dự trước khi đến trường; và
3. Để ngài giảng xong có thể đi xe về lại San Francisco đúng giờ qua cầu Cựu Kim Sơn miễn phí.


Có những khi Hòa Thượng dạy vào buổi tối khi ngài vừa về đến chùa sau một đoạn đường dài từ San Francisco, không cho mình thời gian nghĩ ngơi và giải lao

Excerpt from an article compiled by Shi Hengchi
p.78, In Memory of Ven. Master Hua, Vol. II