Vô Ngôn Đường

Giới Thiệu

Thoáng Nhìn Về Quá Khứ

Liêu Thất Hòa Thượng

Lớp Học Về Chư Tổ Phật Giáo

Lớp Học Chú Lăng Nghiêm

Lớp Chú Lăng Nghiêm

The Master displays his 'playful samadhi' during his Shurangama Mantra class at No Words Hall.

Hòa Thượng hiển lộ Du Hí Tam Muội trong lớp Chú Lăng Nghiêm tại Vô Ngôn Đường

 Mỗi câu chú đều có bài kệ chứa đựng đạo lý để đem áp dụng thực hành

Nếu bạn trân quý kẻ khác,
Mà họ không đến gần bạn,
Hãy xem lại lòng từ của mình.

Nếu bạn tôn kính kẻ khác,
Nhưng họ không tôn kính đáp trả,
Sự tôn kính của bạn chưa chân thật.

Hãy quay anh sáng chiếu lại bên trong,
Tìm câu trả lời ở bên trong bạn.
Cảm ứng và Đạo tương giao,
Đừng để thượng đế làm mê lầm.


Excerpt from an article compiled by Shi Hengchi
   p.82, In Memory of Ven. Master Hua, Vol. II