Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Sơn Thếp Tượng Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

In one morning, with the entire family working on various levels and heights of ladders, took the image apart for gilding
 

Nghệ nhân bậc thầy Vuong Tai Seng và gia đình đến từ Hương Cảng để sơn thếp tượng Quán Âm cao mười sáu bộ anh. Họ đến giữa thất niệm Phật và rất tinh tấn làm việc. Vào một buổi sáng, cả nhà làm việc ở nhiều phần ở nhiều độ cao khác nhau. Tượng được tháo ra để sơn thếp.


Upasaka Wang Taisheng at work -- he is unequalled as a Master craftsman and guilder and his work is famous thoroughout the world.

Cư Sĩ Wang Taisheng đang làm việc.


Tiến trình chuẩn bị sơn thếp bao gồm đánh giấy nhám và chuẩn bị mặt gỗ sau đó sơn hết lớp này đến lớp khác các loại sơn. Có một phương thức cổ xưa để pha chế sơn đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ của những người khắc tượng Phật, một số là loại hỗn hợp sơn tân tiến.

Hình Cư Sĩ Wang Taisheng đang làm việc. Cư sĩ là một nghệ nhân diêu khắc và thếp tượng khó sánh, công trình của ông nổi tiếng khắp thế giới.