Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu
Thời Thơ Ấu
Xuất Gia
Truyền Pháp
Tại Hương Cảng
Mang Pháp Đến Tây Phươngt
Mộ Trung Tăng
Tăng Đoàn Hoa Kỳ Đầu Tiên
Đoạn Đường Khó Khăn
Đại Bát Niết Bàn
Pháp Luân Vô Tận
Phân Ưu

Thời Thơ Ấu

Hòa Thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa sanh vào Ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ (1918) tại một Thôn nhỏ Huyện Song Thành Tỉnh Mãn Châu, Trung Hoa; Ngài họ Bạch tên Ngọc Thư. Thân phụ là cụ Ông Bạch Phú Hải vốn là một nông phu chất phát; Thân mẫu là cụ Bà họ Hồ, là một Phật tử thuần thành ,cả đời ăn chay niệm Phật.  Khi mang thai ngài, bà thường cầu nguyện chư Phật và chư Bồ tát. Trong đêm chuyển dạ lâm bồn, Bà có một giấc mộng diệu kỳ. Bà mơ thấy Phật A Di Đà hiện thân, phóng hào quang vàng soi sáng cùng khắp thế giới, khiến cho trời đất chuyển động. Sau đó không lâu Bà hạ sanh bé trai út. Khi ngài được sanh ra, căn phòng đầy hương thơm lạ. Khi mới chào đời, Ngài đã khóc suốt ba ngày, biểu hiện lòng từ bi thương xót sâu xa đối với chúng sanh đang chịu khổ sanh tử trong thế giới Ta bà ô trược này. 

Khi còn là đứa bé, Ngài theo gương mẹ ăn chay, niệm Phật. Ngài tính tình trầm lặng, ít nói, nhưng có tánh cương trực, anh hùng. Năm mười một tuổi, thấy xác chết của đứa bé láng giềng, ngài mới biết đến đại sự sanh tử và  sự ngắn ngủi của cuộc sống và ngài quyết tâm xuất gia. Năm mười hai tuổi, ngài đươc nghe về Hiếu tử họ Vương ở Song Thành (là Đại Sư Thường Nhân) thực hành hiếu hạnh và đắc Đạo, ngài nguyện theo gương Hiếu Tử. Để sám hối về hành vi bất hiếu trước đây đối với cha mẹ, ngài quyết định lạy cha mẹ mỗi sáng tối như một cách nhận lỗi lầm và báo đáp từ ân của cha mẹ. Dần dần hiếu hạnh của ngài được biết đến và người ta gọi ngài là Bạch Hiếu Tử.

The Venerable Master's Diary of Cultivation, written at age 16

Nhật Ký Tu Hành của Hòa Thượng viết lúc ngài 16 tuổi.

Năm mười lăm tuổi, ngài quy y với Hòa Thượng Thường Trí. Cũng năm đó, ngài bắt đầu đi học và thông suốt Tứ Thư, Ngũ Kinh, sách của các trường phái tư tưởng Trung Hoa và các ngành bốc, y, lý, số, chiêm tinh. Trong thời gian đi học, ngài cũng tham gia vào Hội Đạo Đức và các hội từ thiện khác. Ngài giảng giải Kinh Lục Tổ (Kinh Pháp Bảo Đàn), Kinh Kim Cang và các Kinh khác cho những người it học, và lập trường dạy học miễn phí cho những học sinh nghèo cùng.  

 

 
The Venerable Master's Diary of Cultivation, written at age 16

Một đoạn trong nhật ký: 

Tôi quyết theo gương Thánh Hiền.
Tôi quyết hoàn thành đại hạnh.
Cha yếu thì con phải mạnh