Nhớ Về Nhân Duyên Với Hòa Thượng Hư Vân

Hành Hương
Nam Hoa Tự
Thổ Phỉ
Năm Mới 1949
Hòa Thượng Hư Vân Viên Tịch
Cung Thỉnh Xá Lợi Hòa Thượng Hư Vân
Kệ Di Ngôn

Thổ Phỉ

Sau lễ truyền giới, Hư Vân Lão Hòa Thượng lặng lẽ một mình trở về Vân Môn, nơi Ngài đang trông coi công trình xây dựng. Mùa hè năm đó, tôi nhận lời mời của Lão cư sĩ Hoàng Chú Tai đến huyện Nam Thành ở Giang Tây giảng kinh A Di Đà. Tôi trở về Nam Hoa Tự vào trung tuần tháng tám. Vào trung tuần tháng chin, có một bọn thổ phỉ định cướp bóc tu viện, chúng phá cửa và tiến vào Học Viện Giới Luật chùa Nam Hoa. Khi tôi đi ra ngoài gặp chúng, bọn họ chỉa súng vào ngực tôi và nói, “Chúng tôi sẽ sẽ bắn ông.” Tôi nói.”Tại sao muốn bắn tôi?”. Bọn thổ phỉ nói, “Tại vì ông không mở cửa.” Tôi nói.”Tôi không mở cửa bởi vì các ông muốn tới cướp của chứ không phải tặng lễ vật cho tôi. Giả sử các ông ở cương vị của tôi, các ông cũng sẽ không dám mở cửa thôi.” Bọn cướp nói lại:”Đem tiền bạc ra đây!” Tôi chỉ vào chiếc áo tràng rách vá của tôi và nói,”Nhìn đi! Liệu một người mặc mặc quần áo rách rưới như thế thì có tiền hay không? Tên cướp hỏi,”Vậy ai có?” Tôi đáp, “Tôi là Pháp sư ở đây, và những người còn lại đều là học Tăng. Nếu tôi không có tiền, chắc chắn rằng họ lại càng không có. Tôi ở phòng này. Các ông cứ tự nhiên nhìn xung quanh và lấy bất cứ thứ gì các ông muốn.” Nghe tôi nói chuyện với bọn thổ phỉ như thể là không có chuyện gì xảy ra. Pháp Sư Hoài Nhất bèn đi ra từ phòng trong tính nói chuyện với bọn chúng. Bọn thổ phỉ ngay lập tức buông tôi ra và chỉa sung vào Thầy, chúng đối xử với Thầy y như chúng vừa đối xử với tôi. Thầy Hoài Nhất òa khóc, giơ tay qua đầu và sợ hãi nhìn bọn cướp. Sau đó bọn cướp lớn tiếng, “Đem tiền ra mau!” Thầy Hoài Nhất đáp, “Đi đến phòng tôi mà lấy.” Bọn họ vào phòng của Thầy và vơ vét mọi thứ trong đó đem đi.

Ngày hôm sau lên lớp học, Thầy Hòai Nhất nói với các học Tăng: “Chùa Nam Hoa có hơn một trăm người, chỉ có một người không chút sợ hãi, đó là Pháp Sư Độ Luân.“ Đến lúc tôi lên lớp dạy, tôi nói, “Thầy Hòai Nhất nói tôi là người duy nhất trong tu viện không sợ bọn cướp. Thầy nói như vậy là không đúng rồi. Theo tôi được biết, có bốn người: thứ nhất, Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng, ngồi bất động trong đại định, không lo lắng hoặc không chú ý thứ gì, như thể là không có chuyện gì đang xảy ra. Thứ hai là Tổ Sư Hám Sơn đoan nghiêm chánh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, trong ngoài nhất như. Thứ ba, Tổ Sư Đan Điền chỉ đưa đầu ra nhìn và xem coi chuyện gì đang xảy ra, cũng không nói một câu. Thứ tư mới là tôi, Sơn Tăng Độ Luân, người không chỉ dám nhìn mà còn dám đối đáp. Tôi đối đáp với bọn cướp và thấy rất hứng thú, nhưng tôi không chút sợ hãi. Sau khi nghe tôi nói xong, các học tăng phát cười rần.

Tin tức này mau chóng đến tai của Hòa Thượng Hư Vân, Ngài vội vã từ Vân Môn trở về và mở một cuộc họp. Hiện diện trong buổi họp có Thầy Hoài Nhất và ngài Độ Luân, và ngài Hư Vân làm thủ tọa buổi họp đó. Có hơn ba mươi học Tăng như Tổ Ấn, Vân Diệu, Ngộ Vân, Tuyên Dương, Hằng Định, Đề Huy, Đề Quảng, Pháp Lượng, Hải Long, Pháp Huệ, Vạn Tâm, Chỉ Không, Pháp Minh và Pháp Khai…. 

Sau vụ cướp này, mọi người trong tu viện đều bất an và muốn rời khỏi chùa. Ngài Hư Vân cố giữ thầy Hoài Nhất ở lại, nhưng thầy từ chối. Ngài cố gắng giữ chân các học Tăng khác, nhưng họ không nghe lời. Trước tình cảnh như vậy , Ngài không cầm lòng bật khóc. Ngài nói, “Sau này, tôi sẽ không bao giờ thành lập Phật Học Viện nữa.”. Lúc đó Ngài đứng dậy và trở về phòng Phương Trượng. Tôi cảm động sâu xa và nguyện gánh vác trách nhiệm quản lý và tiếp tục điều hành Phật học viện. Sau đó Thầy Hoài Nhất đi về Quảng Tây, và tôi một mình đảm trách các khóa học của Học Viện Giới Luật ở Nam Hoa tự.