Nhớ Về Nhân Duyên Với Hòa Thượng Hư Vân

Hành Hương
Nam Hoa Tự
Thổ Phỉ
Năm Mới 1949
Hòa Thượng Hư Vân Viên Tịch
Cung ThỉnhNghinh Xá Lợi Hòa Thượng Hư Vân
Kệ Di Ngôn

Hòa Thượng Hư Vân Viên Tịch

Vào tháng 07 năm 1959, tôi nghe tin Lão Hòa Thượng bệnh nặng, ngày đêm lòng tôi vô cùng lo lắng. Tôi biết đó là điềm chẳng lành. Tôi đã lưu ý đến bức ảnh chân dung của Ngài chụp hồi năm 1958, với đôi mắt bình thản như nhìn vào chân trời xa xăm ; lông mày dài có thể kéo đến tai. Khi thấy bức chân dung này, tôi cảm động, đảnh lễ nói rằng : "Mọi khi mắt Hòa Thượng đều nhắm lúc chụp hình; nhưng lần này, đôi mắt từ ái ấy lại mở rộng nhìn mọi loài hữu tình. Ðiều này quá lạ lùng! Chắc chắn đây phải là biểu hiện của một sự thay đổi lớn lao. Chúng ta sẽ biết trong vòng một năm”. Tôi liền thỉnh Chư Tôn Ðức Tăng khắp nơi đồng khai lễ lạy Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Bảo Sám và Diên Sanh Phổ Phật liên tục trong nhiều ngày. Tôi cũng sắp xếp nhắn tin trên báo chí cho các môn đệ của Lão Hòa Thượng được biết để cùng nhau chú nguyện, mong có được sự cảm ứng nhiệm mầu nhờ cọng lực của mọi người. Lúc ấy, tôi thưa trước Ðại Chúng: "Tôi e rằng đây là dịp cuối cùng chúng ta vì sức khỏe của Lão Hòa Thượng mà lễ lạy Dược Sư Bảo Sám và Diên Sanh Phổ Phật cùng các lễ khác." Giọng tôi trầm nặng vì quá buồn, và những người nghe tôi nói đều khóc thầm khi nghe những lời nói ấy.

Rồi có một bức thư từ Vân Cư báo tin: "Bệnh của Lão Hòa Thượng đã có phần thuyên giảm." Chúng tôi đều vui mừng. Khi đó, tôi liền tìm chú tâm tìm một họa sĩ để vẽ lại tiểu sử của Lão Hòa Thượng bằng tranh. Bộ tiểu sử gồm hơn 200 bức tranh vẽ bằng mực tàu, kèm theo đến vài vạn lời, trình bày đạo đức siêu tuyệt của Ngài; những hạnh nguyện, những gian khổ ngài đã trải qua, cùng năng lực ý chí tinh thần của Ngài. Công hạnh của Lão Hòa Thượng là biểu tượng mô phạm cho muôn đời và cho những Thánh Hiền tương lai noi theo. Suốt cả ngàn năm mới có một mẫu mực sáng chói như Ngài. Bất hạnh thay, vào ngày 16 tháng 10, tôi nhận được điện tín báo tin Ngài đã an tường viên tịch vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 12 tháng 10 tại Chân Như Thiền Tự, núi Vân Cư. Ngài dặn dò chúng đệ tử hậu lai hãy siêng năng tu tập Giới Ðịnh Tuệ, chuyển hóa sạch tham sân si; vì Pháp quên thân ; thương yêu, kính trọng nhau, hỗ trợ nhau v.v ... 

120 day recitation session held in memory of the Elder Master Hsu Yun

Khóa lế 120 ngày tụng kinh tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân

Khi tôi nghe tin này, không những thấy núi non sụp đổ, lòng đất chấn động, mà còn thấy cả thế giới và mọi người như biến mất; như kiếp hỏa thổi qua muôn vật. Tôi chẳng thể nói được là mình đang mơ hay tỉnh, vạn vật là ảo hay thật... Tôi thấy mình như đứa trẻ ngây ngô, như tượng đất sét vô tri. Sau một lúc, khi tôi hồi phục lại tri giác, mới biết là mình vừa trải qua một cơn xúc động vì đau buồn ngập tràn.

Ngày hôm sau, vào sáng ngày 17 tháng 10, tôi mời tất cả Phật Tử, thiện tín lại để thảo luận tổ chức nghi lễ truy niệm. Chúng tôi quyết định cử hành khóa lễ 21 ngày chuyên tâm niệm Phật; tiếp theo là khóa lễ 120 ngày tụng kinh Ðại Bát Nhã. Chúng tôi hy vọng, bằng cách này, vừa truy niệm công đức Ngài, vừa phần nào báo đáp được Pháp nhũ từ bi mà Ngài đã ban cho chúng tôi. Sau đó chúng đánh điện tín báo tin cho Pháp hữu trên khắp thế giới trong đó gồm có: Phật Giáo Giảng Ðường ở San Francisco, Hội Phật Giáo ở Honololu, Hội Phật Giáo Tân-Gia-Ba, các Cư Sĩ Lý Tuấn Thừa, Tất Tuấn Huy ở Hawaii, và các đệ tử ở Ðài Loan, Miến Ðiện, Thái Lan, Ấn Ðộ, Tích Lan... và nhiều quốc gia khác ; trong đó có cả cư sĩ Vu Chấn Ðông, Chủ Tịch Hội Phật Giáo Hữu Nghị Thế Giới. Hơn 100 bức điện tín được gửi đi. Ðệ tử khắp nơi trên thế giới đều có điện phúc đáp, tổ chức lễ Truy niệm Hòa Thượng. Phật Giáo Hương Cảng cũng liên lạc phúc đáp bằng điện thoại. Vào ngày 18 tháng 10, các nhật báo Hương Cảng đều đưa tin rộng rãi.

Nào ngờ có người sanh tâm ganh ghét và bắt đầu vu khống. Kẻ ác lăng mạ và khiến công chúng lẫn lộn. Ngay cả những người tự xưng là thiện tri thức cũng làm theo như vậy. Đáng thương thay! Quý vị có tin hay không là làm việc thiện thì lôi kéo ma quỷ đến quấy phá. Dù sao, Hòa thượng Hư Vân biết rõ nhất về tôi, và chỉ có Ngài mới có thể buộc lỗi tôi về những gì tôi đã làm. Khi Khổng Tử viết sách Xuân Thu, các vị loạn thần và những kẻ cướp đã co rúm vì sợ hãi. Khi Tư Mã biên soạn cuốn sách Sử Ký, sự phơi bày của ông đã làm tiêu vong kẻ xấu ác gian tà. Tôi đã nỗ lực vì Hòa thượng Hư Vân. Dù cho vạn mũi giáo có đâm xuyên qua người tôi, tôi cũng không sợ. Nếu có mưu toan nào nhằm vào tôi, tôi cũng sẵn sàng vui lòng hứng chịu.

Đại sư Vĩnh Gia có bài kệ rằng:

Quán ác ngôn, thị công đức,

Thử tắc thành ngô thiện tri thức.

Bất nhân san báng khởi oán thân,

Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực.

Dịch:

Xét lời ác ấy công đức,

Ðó mới chính là thầy ta thực.

Chớ vì báng bổ khởi oán, thân,

Sao tỏ vô sanh, nêu nhẫn lực.

Ngài cũng nói rằng:

Tòng tha báng, nhiệm tha phi,

Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị.

Ngã văn cáp tự ẩm cam lồ,

Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị.

Dịch:

Mặc ai biếm, mặc ai dèm,

Châm lửa đốt trời nhọc xác thêm.

Ta nghe như uống cam lồ vậy,

Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn.

Vì vậy, tất cả mọi người cần phải nhận thức luật nhân quả không thể nghĩ bàn và quả báo không thể nghĩ bàn. Hãy lưu ý! Khi đọa địa ngục Kéo lưỡi, lúc đó quá muộn để hối hận về những gì quý vị đã làm.