Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu
Thời Thơ Ấu
Xuất Gia
Truyền Pháp
Tại Hương Cảng
Mang Pháp Đến Tây Phươngt
Mộ Trung Tăng
Tăng Đoàn Hoa Kỳ Đầu Tiên
Đoạn Đường Khó Khăn
Đại Bát Niết Bàn
Pháp Luân Vô Tận
Phân Ưu

Mang Pháp đến Tây Phương

Vào năm 1959, Hòa Thượng thấy rằng nhân duyên ở Tây Phương đã chin muồi, Ngài huấn thị các đệ tử thành lập Hội Phật Giáo Trung Mỹ ( sau này đổi tên là Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới) ở Hoa Kỳ. Năm 1961, Ngài sang Úc châu và hoằng pháp tại đó một năm. Vì nhân duyên tại đó chưa thuần thục, Ngài đã trở về Hồng Kông vào năm 1962. Cũng vào năm đó, do lời mời của nhiều tín đồ Phật tử ở Hoa Kỳ, Hòa Thượng đã một mình đến Hoa Kỳ.

@

Hong Kong disciples respectfully send off the Venerable Master from Hong Kong on his way to America in March 1962

Các đệ tử tại Hương Cảng cung kính tiễn đưa Hòa Thượng Tuyên Hóa từ Hương Cảng đi Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1962.A child offers flowers to the Venerable Master upon his arrival in San Francisco

Một em nhỏ dâng hoa cho Hòa Thượng khi Ngài đến  San Francisco

Một bước đi lớn trong lịch sử Phật Giáo.
Taking a big step in the history of Buddhism