Khóa Giảng Kinh Lăng Nghiêm và Khóa Tu Mùa Hè năm 1968.

 

Vào lúc kết thúc khóa tu mùa xuân, các sinh viên đă thảo luận với Ḥa Thượng về tổ chức một khóa giảng kinh và tu tập trong thời gian 3 tháng mùa hè sắp đến. Khoảng 30 người đă quyết định tham dự. Trong suốt thời gian 98 ngày, Ḥa Thượng đă thuyết 2 thời một ngày và gần cuối khóa tu, Ḥa thượng đă tăng lên 3 thời thậm chí là 4 thời một ngày, để giải thích toàn bộ bản kinh. Các buổi thuyết pháp cũng mở rộng cửa cho tất cả mọi người tham dự. Thời gian thuyết pháp chính thức thường bắt đầu từ 6 giờ mỗi sáng và kết thúc vào lúc 9 giờ tối. Ngoài thời gian giảng kinh ra, thời khóa biểu c̣n có thêm giờ dành cho tham thiền, học kinh, và thảo luận v́ thế nên có rất ít thời gian rảnh.

Mặc dù những người tham dự khóa tu ở các lứa tuổi khác nhau và tŕnh độ cũng không đồng nhau nhưng đa số là những người Mỹ trẻ tuổi ở lứa tuổi học đại học hoặc lứa tuổi  25 đến 28, 29. Hầu hết mọi người đều có rất ít sự tu tập về Phật pháp; tuy nhiên nhiều người đă từng học Phật giáo tŕnh độ đại học hoặc sau  đại học. Một số ít người trước đó có chút kinh nghiệm về thiền. Một số ít người có chút khả năng về Hoa ngữ ban đầu đă phiên dịch bài giảng ở cấp độ khá cơ bản và sau đó trở nên thành thạo hơn trong suốt khóa tu mùa hè.

Những sự kiện đáng ghi nhớ đă diễn ra trong suốt khoa tu bao gồm hai lễ Quy Y, hầu hết những người tham dự thường xuyên những khóa tu đă chính thức trở thành đệ tử của Hoà thượng, và lễ thọ giới vào cuối mùa hè mà hầu hết những đê tử nguyện sẽ thọ tŕ một số giới, bao gồm thọ một vài giới hoặc 5 giới cơ bản cho đến 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát. Một người tham dự đă phát nguyện trở thành sa di. Những lời dạy của Ḥa Thượng vào khóa tu mùa hè đó đặc biệt nhấn mạnh giới luật là nền tảng trong cuộc sống tâm linh. Bằng cách này, Ḥa thượng sử dụng giới luật làm một phương thuốc giải độc hiệu quả chống lại các xu hướng thịnh hành về sử dụng ma túy và quan hệ t́nh dục bừa băi.

 [

Excerpt from an article by Ron Epstein (Guorong), p. 61
"In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. I"

End of the Shurangama Lecturing and Cultivation Summer Session
 

Phật Giáo Giảng Đường, 1968
Vào cuối khóa tu học Lăng Nghiêm mùa hè , ḷng kiên nhẫn trong giảng dạy và những phương tiện từ bi của Ḥa thượng đă thức tỉnh và khơi dậy tiềm năng của những bạn người Mỹ trẻ tuổi này. Hầu hết những người tham dự khóa tu này ban đầu đều hiểu rất ít hoặc chưa hiểu ǵ về Phật Giáo., cuối khóa tu này, hầu hết mọi người đă thọ năm giới của Phật Tử tại gia và nhiều người đă thọ giới Bồ Tát. Trong h́nh cho thấy họ mặc áo tràng và giới y cùng những tấm vải lạy của họ .