Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu
Thời Thơ Ấu
Xuất Gia
Truyền Pháp
Tại Hương Cảng
Mang Pháp Đến Tây Phươngt
Mộ Trung Tăng
Tăng Đoàn Hoa Kỳ Đầu Tiên
Đoạn Đường Khó Khăn
Đại Bát Niết Bàn
Pháp Luân Vô Tận
Phân Ưu

Tăng Đoàn Hoa Kỳ Đầu Tiên

 
The first five disciples to leave the home-life under the Venerable Master were ordained in Taiwan. Also seen in this photo are Taiwanese laypeople who have brought forth the Bodhi mind and made offerings to the Sangha
 

Năm đệ tử xuất gia đầu tiên của Hòa Thượng tại Hoa Kỳ đến Đài Loan để thọ giời Cụ Túc. Trong hình có các cư sĩ Đài Loan đã cúng dường cho Tăng Đoàn

Năm 1968, Khóa Tu Học Lăng Nghiêm Mùa Hè được tổ chức, có hơn 30 sinh viên của trường đại học Washington, thành phố Seattle đến để học hỏi Phật pháp. Sau khi khóa tu kết thúc, có năm sinh viên trẻ tuổi người Mỹ [các Tỳ Kheo: Hằng Khiêm, Hằng Tĩnh và Hằng Thọ và hai vị Tỳ Kheo Ni: Hằng Ẩn và Hằng Trì] xin xuống tóc xuất gia với Ngài, đánh dấu sự khởi đầu Tăng Đoàn trong lịch sử Phật giáo Hoa Kỳ.