Xây Dựng NềnTảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ

Giới Thiệu

Thành Lập Tăng Đoàn Chánh Pháp

Chủ Trì Lễ Truyền Giới Trên Đất Tây Phươngl
Một Tăng Đoàn Thực Hành Chánh Pháp

Bảo Vệ Chánh Pháp

Thọ Trì Kinh Lăng Nghiêm
Vạch Rõ Những Tà Sư
Phá Bỏ Những Quan Niệm Sai Lầm và Mê Tín

Xây Dựng Tăng Đoàn Hoà Hợp

Chấm Dứt Phân Chia Tông Phái
Đoàn Kết Bắc Tông và Nam Tông
Phật Giáo Trung Hoa và Phật Giáo Hoa Kỳ

Một Tăng Đoàn Thực Hành Chánh Pháp

Khi Hoà thượng Tuyên Hoá lần đầu tiên đến Hoa Kỳ để truyền Pháp, ngài hy vọng rằng các phật tử phương tây sẽ thông hiểu được Tam Tạng Kinh Điển. Vì vậy, cùng với việc tự mình giảng giải Sa Di Luật Nghi, ngài còn mời nhiều vị cao tăng thạc đức đến để giảng giải về giới luật. Với mong muốn khuyến khích các đệ tử trong việc học giới luật, ngài cũng đi cùng với các đệ tử của mình mỗi lần họ rời Vạn Phật Thành vào khoảng bốn năm giờ sáng và lái xe khoảng ba tiếng đồng hồ đến San Francisco để lắng một Pháp Sư khác giảng về giới luật. Trong buổi giảng, Hòa Thượng luôn luôn quỳ gối ở cuối phòng để lắng nghe. Các để tử của ngài quỳ đằng trước và lắng nghe. Đây là ngài dạy bằng cách tự mình làm gương.

-by Equal Wisdom, p. 95
"In Memory of Ven. Master Hua, Vol. I"

Mọi người đều biết rằng "đắp giới y và ăn ngày một bữa" là gia phong mà Vạn Phật Thánh Thành được đặc biệt biết đến. Hòa Thượng đặc biệt tuyên bố rằng bất cứ người nào xuất gia với Ngài đều phải tuân thủ những quy định của Đức Phật: "Ngày ăn một bữa lúc giữa trưa và luôn luôn mặc áo giới"; và dù Vạn Phật Thánh Thành có bị những kẻ bên ngoài chỉ trích như thế nào đi nữa, ngay cả phỉ báng rằng Thánh Thành làm những việc mới lạ để phô trương, thì Hòa Thượng vẫn không bao giờ vì thế mà thay đổi gia phong. Đối với một loạt những phỉ báng, Hòa Thượng chỉ nói: "Đây không phải là những quy luật do tôi đặt ra. Đây là quy luật của Phật. Chúng ta cần phải tuân thủ quy luật của Phật." Tuy vậy, đối với những đệ tử xuất gia tương đối lớn tuổi, Hòa Thượng đã phương tiện cho phép họ ăn ba bữa mỗi ngày. Quy định này vẫn được giữ nguyên ngay cả trong lời di huấn của Hòa Thượng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, không hề sửa đổi. Và đến nay, các đệ tử vẫn tuân thủ truyền thống này.

Chính Hòa Thượng đã nói:

"Những người muốn xuất gia với tôi, người nào mà có thể ăn ngày một bữa, thì tôi sẽ thâu nhận; nếu  không thể ăn ngày một bữa, thì tôi sẽ không thâu nhận. Đây là điều kiện thiết định cho những ai muốn xuất gia với tôi; dầu dưới bất cứ áp lực nào, do thời gian hay hoàn cảnh, đều không thay đổi." 

"Quý vị bảo tôi chết có thể được, nhưng đừng bảo tôi bỏ việc mặc áo giới.
Quý vị bảo tôi chết có thể được, nhưng đừng bảo tôi bỏ việc ăn ngày một bữa giữa ngọ. Những người có loại định lực kiên cố này - có loại tín tâm như vậy - hẳn nhiên là thuộc về Vạn Phật Thánh Thành."
 

Trích Luận Án "Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học" (A Discussion of Venerable Master Hsuan Hua's Contibutions to Buddhism) của Cư Sĩ Trần Do Bân,
p. 435 - 436, "In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. III"

The Master specifically announced that anyone who left home with him had to honor the Buddha's regulations of eating one meal a day at noon and always wearing the precept sash
 

Hoà Thượng đặc biệt thông báo rằng bất cứ ai muốn xuất gia với ngài phải tôn kính giới điều của Phật ngày ăn một bữa lúc ngọ và luôn mặc áo giới.