Xây Dựng NềnTảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ

Giới Thiệu

Thành Lập Tăng Đoàn Chánh Pháp

Chủ Trì Lễ Truyền Giới Trên Đất Tây Phươngl
Một Tăng Đoàn Thực Hành Chánh Pháp

Bảo Vệ Chánh Pháp

Thọ Trì Kinh Lăng Nghiêm
Vạch Rõ Những Tà Sư
Phá Bỏ Những Quan Niệm Sai Lầm và Mê Tín

Xây Dựng Tăng Đoàn Hoà Hợp

Chấm Dứt Phân Chia Tông Phái
Đoàn Kết Bắc Tông và Nam Tông
Phật Giáo Trung Hoa và Phật Giáo Hoa Kỳ

Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Hoa Kỳ

Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 7 năm 1987, Hoà thượng Tuyên Hoá chủ trì Pháp Hội Thuỷ Lục Không tại Vạn Phật Thành và thỉnh mời gần 100 thành viên tăng đoàn ở đại lục Trung Hoa đến tham dự. Đây là một pháp hội lịch sử biểu hiện sự hợp tác giữa Tăng đoàn Phật giáo Hoa Kỳ và Tăng đoàn Phật giáo Trung Quốc.

Zhao Pu-chu, the president of the China Buddhist Association, presenting five sets of the Imperial (Dragon Treasury) Buddhist Canon, to Dharma Realm Buddhist Association representatives Dharma Masters Heng Shun and Heng Lai

Ông Triệu Phác Sơ (Zhao Pu-chu), chủ tịch hiệp hội Phật Giáo Trung Hoa, giao năm bộ Long Tạng Kinh, kết tập vào triều đại nhà Thanh cho các đại diện của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới là Thầy Hằng Thuận và Thầy Hằng Lai.
 

Vào ngày 6 tháng 11 năm 1990, Hoà thượng Tuyên Hoá gởi những đệ tử của ngài đến Bắc Kinh để mang bộ Long Tạng (Càn Long Đại Tạng Kinh (*)) của Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán về Vạn Phật Thánh Thành, biểu thị cho những bước tiến xa hơn trong mối quan hệ giữa phật giáo Trung Quốc và phật giáo Hoa Kỳ và sự truyền đạt Phật Pháp đến phương Tây.

Từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 1 năm 1991, thể theo lời mời của tu viện Minh Như ở Cát Lâm, Trung Hoa. Hoà thượng đã gởi vài đệ tử Tỳ-kheo-ni đến cư trú như là những vị khách ni, ở đó quý Sư Cô đã tham gia vào những công khóa hàng ngày của tu viện, thuyết Pháp cho Phật tử và giảng Giới cho Ni Chúng.

Vào ngày 12 tháng 12 năm 1995, quý thầy Hằng Thật, Hằng Luật và Hằng Binh đến Thượng Hải, Trung Quốc để tham dự lễ truyền Cụ Túc Giới tại tu viện Long Hoa thể theo lời mời của Hoà thượng Minh Dương.

 
Group Portrait at Long Hua (Dragon Flower) Monastery following the transmission of the Complete Precepts Hình chụp chung  tại tu viện Long Hoa sau lễ truyền Cụ Túc Giới.


Chú thích:

(*)  Càn Long Đại Tạng Kinh (aka Long Tạng), được soạn dưới đời nhà Thanh, niên hiệu Ung Chánh 13 (Thế Tông, năm 1735) đến Càn Long 3 (Cao Tông, năm 1738), gồm 1669 bộ kinh. Sở dĩ gọi Long Tạng không phải chỉ vì Càn Long mà vì bìa bộ Kinh có in hình đầu rồng, biểu hiệu của Càn (Kiền) Long.