Xây Dựng NềnTảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ

Giới Thiệu

Thành Lập Tăng Đoàn Chánh Pháp

Chủ Trì Lễ Truyền Giới Trên Đất Tây Phươngl
Một Tăng Đoàn Thực Hành Chánh Pháp

Bảo Vệ Chánh Pháp

Thọ Trì Kinh Lăng Nghiêm
Vạch Rõ Những Tà Sư
Phá Bỏ Những Quan Niệm Sai Lầm và Mê Tín

Xây Dựng Tăng Đoàn Hoà Hợp

Chấm Dứt Phân Chia Tông Phái
Đoàn Kết Bắc Tông và Nam Tông
Phật Giáo Trung Hoa và Phật Giáo Hoa Kỳ

Giới Thiệu: Xây Dựng NềnTảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ

Trong thời Mạt Pháp hiện nay, những lời dạy giáo hóa quý báu của đức Phật cần có người hoằng dương để chúng sanh có thể lĩnh hội Phật Pháp và y giáo thuận hành, bước lên con đường giải thoát. Nhận thấy đạo Phật tại Trung Hoa chỉ tập trung vào những khía cạnh bề mặt mà không thể bắt rễ sâu xa, và mong muốn đạo Phật được trở nên hưng thịnh, Hòa Thượng đã nói: 

Tôi biết tôi chỉ là một người tầm thường, lời nói của tôi không có giá trị gì ở Trung Hoa cả. Tôi không có bất kỳ địa vị nào, và vì vậy dầu tôi có la đến đau rát cổ họng cũng chẳng có ai muốn tin tôi. Vì vậy mà tôi phát nguyện sẽ làm một sự khởi đầu mới tại phương Tây bằng cách chấn chỉnh lại Phật giáo, khiến cho Phật giáo nơi này được hưng thịnh, để mọi người biết rõ Phật giáo thật sự là gì. Vì sao tôi lại đến Hoa Kỳ để hoằng dương Phật Pháp? Lịch sử của đất nước này không dài lắm và con người vẫn chưa phát triển những tập khí xảo trá. Tất cả họ đều rất thành thật, vì vậy mà họ sẽ rất dễ dàng tu tập theo giáo Pháp và chấp nhận những giáo lý của đạo Phật. Đó là lý do mà tôi đã đến nước này để hoằng dương Phật Pháp. Tôi hy vọng mọi người sẽ có thể hiểu được những giáo lý Phật pháp chân chánh.

- Trích từ bài viết của Đẳng Huệ, trong quyển 

"In Memory of Venerable Master Hsuan Hua, Vol. I" trang 93.