Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo

Giới Thiệu
Thành Lập Viện Phiên Dịch
Dịch Giả Thiện Nguyện
Tám Nguyên Tắc Phiên Dịch
Nguyên Tắc và Phương Pháp Phiên Dịch Kinh Điển
Thịển Thích
Dịch Nhanh Sang Anh Ngữ

Thiển Thích - Những lời giải nghĩa đơn giản

Theo tài liệu lịch sử, chúng ta đều biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyến khích việc truyền bá những giáo pháp của Ngài bằng các ngôn ngữ của mọi người. Ngài không đồng ý việc những giáo pháp của Ngài được lưu giữ bằng những ngôn ngữ cao siêu được sử dụng bởi các tôn giáo khác đương thời. Ngài muốn ngay cả những người bình thường với một trình độ hiểu biểt trung bình cũng có thể hiểu được những giáo pháp của Ngài. Cũng cùng tinh thần đó, Hoà Thượng Tuyên Hoá khi giải thích Kinh và giảng Pháp, đều cẩn thận sử dụng ngôn ngữ đơn giản

Những lời giảng giải đã đuợc xuất bản của Hòa Thượng về Kinh điển Phật giáo đều được gọi là "thiển thích" - lời giải nghĩa đơn giản - vì ngài hy vọng rằng dù những người bình thường nhất cũng có thể hiểu được lời giải thích của Ngài. Một lý do khác là những dịch giả phiên dịch những lời giảng của ngài không thông thạo tiếng Trung Hoa đủ để có thể hiểu những lời giải thích khó khăn. Đối với những người Tây Phương ít thông hiểu về Phật Pháp, họ cần những sự giúp đỡ đặc biệt để có thể hiểu được những thuật ngữ Phật Gíáo và những từ ngữ tiếng Trung Hoa. Vì vậy những lời thiển thích (giải thích đơn giản) của Ngài là nhắm đến phổ độ chúng sanh, giáo hóa với tầm mức rộng lớn, và hướng dẫn những dịch giả để họ có thể dịch bản văn một cách chính xác. Những lời giảng giải cũng cũng cấp cho những dịch giả những kiến thức cơ bản về Phật Pháp, mà theo đó họ có thể thực hành và phát triển một nền tảng vững chắc.

Có một vài nhà trí thức cho rằng những lời giảng dạy của Ngài quá đơn giản và quá nông cạn. Họ cho rằng những lời của Ngài không đủ tinh tế và thông thái.  Chính Hoà Thượng thường nói: ”Tôi chỉ được đi học chính thức hai năm rưỡi.” Tuy nhiên nếu quý vị cố gắng hiệu đính những lời dạy của ngài, quý vị sẽ nhận ra rằng mặc dù những chữ này có vẻ đơn giản, những chúng truyền đạt ý nghĩa rất chân thực và sâu xa. Những câu của ngài cấu trúc rất chặt chẽ đến nỗi nếu hiệu đính  chúng thì chỉ phá hủy ý nghĩa câu nguyên thủy. Sự uyên bác của ngài về các cổ thư Trung Hoa và kiến thức của ngài về y học, bói toán, chiêm tinh, tướng số, những thứ khác thực sự vượt hơn nhiều giáo sư đại học. Trong việc giải thích giáo lý Kinh điển, ngài sử dụng ngôn ngữ rất linh động, uyển chuyển và sâu sắc. Một người không có học sẽ không thể có khả năng này. Nói chung, những câu tiếng Anh thì có cấu trúc văn phạm hơn những câu tiếng Trung hoa. Nhưng nhiều người, trong lúc phiên dịch những bài giảng của Ngài, nhận ra rằng những lời dạy của Ngài có cấu trúc rất chặt chẽ và dễ dịch. Thực sự, ngài thường khéo léo áp dụng cấu trúc văn phạm tiếng Anh trong ngôn ngữ tiếng Trung hoa của ngài, giúp cho những đệ tử không thông thạo tiếng Trung Hoa hiểu và dịch lại dễ dàng hơn.