Xiển Dương Giáo Dục

Giới Thiệu
Thiết Lập Trường Học Miễn Phí
Thiết Lập Đại Học Phật Giáo
Huấn Luyện Tăng Ni và Cư Sĩ
Giáo Dục Sa Di và Sa Di Ni
Kêu Gọi Tại UNESCO
Quỹ Học Bổng
Kính Trọng Cao Niên, Trân Quý Thiếu Nhi
Hệ Thống Giáo Chức Thiện Nguyện

Thiết Lập Trường Học Miễn Phí

Hoà Thượng Tuyên Hoá thấy rõ rằng để có thể cứu lấy thế giới, ưu tiên khẩn cấp nhất là phát triển một nền giáo dục tốt. Nếu chúng ta muốn cứu vãn thế giới,  chúng ta phải đem lại một sự thay đổi trong tu tưởng của mọi người và hướng dẫn họ bỏ đi những điều xấu và theo đuổi những điều tốt đẹp. Chính vì mục đích này mà Ngài đã thành lập Trường Tiểu Học Dục Lương vào năm 1976 và Trường Trung Học Bồi Đức vào năm 1980. Các trường này đều miễn phí, và học sinh không cần phải trả bất kỳ một học phí nào.

Raising the national flag at the Boys' school

Lễ chào Quốc Kỳ tại một trường tiểu học của nam sinh.

Hoà Thượng chỉ ra rằng trường tiểu học nên dạy những các em học sinh hiếu thảo với cha mẹ và tôn trọng thầy cô và những người lớn tuổi, trường trung học nên dạy học sinh trở thành những công dân tốt.  Trường Tiểu Học Dục Lương và Trung Học Bồi Đức kết hợp những phương pháp đương thời và truyền thống tốt nhất của các nền văn hoá Tây Phương và Đông Phương. Nhằm mục đích nhấn mạnh sự phát triển đạo đức và tâm linh, ngoài những chương trình giáo dục kiến thức phổ thông theo yêu cầu còn có các khoá học về đạo đức, thiền định, nghiên cứu Phật Học, v.v... nhằm tạo cho học sinh một nền tảng đạo đức và hướng dẫn các em dần dần hiểu rõ bản thân mình và khám phá những chân lý  của vũ trụ. Nam và nữ được dạy dỗ riêng biệt để tránh những sự sao nhãng không cần thiết và duy trì bản tánh tự nhiên thuần khiết của các em. Thêm vào đó, Hoà Thượng còn chỉ thị rằng các trường học chào  Quốc Kỳ vào buổi sáng như một biểu tượng của sự tôn trọng quốc gia. Học sinh cũng được yêu cầu mặc đồng phục để thầm nhuần ý tưởng kỷ luật.

Tại Vạn Phật Thánh Thành, trường tiểu học và trường trung học giảng dạy chương trình song ngữ (Hoa ngữ và Anh ngữ). Vì trong ban giảng huấn và các học sinh có tiêu biểu về nhiều văn hoá và quốc gia khác nhau, nên nhiều lớp được sắp nhóm lại để giúp các học sinh uyển chuyển hơn trong tiến trình học tập. Học sinh được học tâm trí cởi mở để có thể tôn trọng và biết trân quý các truyền thống văn hoá khác nhau. Ngoài việc cống hiến một nền giáo dục dựa trên đạo đức,Trường Tiểu Học Tiểu Học Dục Lương và Trung Học Bồi Đức còn hy vọng hướng dẫn học sinh trở thành những công dân tốt của thế giới và có khả năng, như vậy sẽ làm lợi ích cho nhân loại. Ngoài cơ sở tại Vạn Phật Thánh Thành, các trường học chi nhánh cũng được hình thành tại nhiều Tu Viện chi nhánh khác với mục đích truyền bá rông rãi một nền giáo dục đề cao lòng hiếu thảo và đạo đức.